Oversikt over alle behandlingshjelpemiddelenheter i Norge med kontaktinformasjon (Oppdatert per 11.5.2015).

Helse Nord RHF (logo)Helse Nord (kart)

Helseforetak

Avdeling Lenker

Nordlandssykehuset HF

Behandlingshjelpemidler
8092 Bodø
Telefon: 75 57 80 10
Telefaks:
Epost

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Harstad

Behandlingshjelpemidler
St.Olavsgt. 70
9480 Harstad
Telefon: 77 01 51 11
Telefaks:77 01 51 14

Epost
Tromsø

Behandlingshjelpemidler
Ringvegen 102
9018 Tromsø
Telefon: 77 66 99 33
Telefaks: 77 66 99 34

Finnmarkssykehuset HF

Behandlingshjelpemidler
Postboks 410
9915 Kirkenes
Telefon: 78 97 30 85
Telefaks: 78 97 30 29
Epost

Helgelandssykehuset HF

Senter for behandlingshjelpemidler
Postboks 613
8801 Sandnessjøen
Telefon: 75 06 52 73
Telefaks: 75 06 51 67
Epost

Helse Midt-Norge (logo)Helse Midt-Norge (kart)

Helseforetak

Avdeling Lenker

St. Olavs Hospital HF

Helse Nord-Trøndelag HF

Helse Møre og Romsdal HF

Regional enhet for behandlingshjelpemidler
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim
Telefon: 72 57 63 00
Epost

Helse Sør-Øst (logo)Helse Sør-Øst (kart)

Helseforetak

Avdeling Lenker

Sykehuset Østfold HF

Behandlingshjelpemidler
Postboks 300
1714 Grålum
Telefon: 69 86 53 60
Telefaks:
Epost

Oslo universitetssykehus HF

Avdeling for behandlingshjelpemidler
Postboks 4956 Nydalen
0424 OSLO
Telefon: 23 01 65 04
Telefaks: 23 01 65 06
Epost

Vestre Viken HF

Seksjon for behandlingshjelpemidler
postboks 800
3004 Drammen
Telefon: 32 80 38 00

Epost

Sykehuset i Vestfold HF

Behandlingshjelpemidler
Postboks 2168
3103 Tønsberg
Telefon: 33 34 21 42
Telefaks: 33 34 39 89
Epost

Akershus universitetssykehus HF

Behandlingshjelpemidler
Postboks 1000
1478 Lørenskog
Telefon: 67 96 83 50
Epost

Sykehuset Innlandet HF

Avdeling Medisinsk teknologi, Behandlingshjelpemidler
2418 Elverum
Telefon: 62 43 88 50
Telefaks:
Epost

Sørlandet sykehus HF

Behandlingshjelpemidler
Serviceboks 416
4604 Kristiansand
Telefon: 38 07 30 10
Telefaks: 38 07 30 41
Epost

Sykehuset Telemark HF

Behandlingshjelpemidler
Postboks 2900, Kjørbekk
3710 Skien
Telefon: 35 00 34 05
Telefaks: 35 00 36 31
Epost

Helse Vest (logo)Helse Vest (kart)

Helseforetak

Avdeling Lenker

Helse Førde HF

Førde sentralsjukehus
Behandlingshjelpemidler
Postboks 1000
6807 Førde
Telefon: 57 83 15 40
Telefaks: 57 83 98 75
Epost

Helse Bergen HF

Seksjon for behandlingshjelpemidler
Haukeland universitetssjukehus
Postboks 1400
5021 Bergen
Telefon: 55 97 41 77
Telefaks: 55 97 71 81
Epost

Helse Fonna HF

Seksjon for behandlingshjelpemidler
Haugesund sjukehus
Postboks 2170
5504 Haugesund
Telefon: 52 73 46 50
Telefaks: 52 73 46 59
Epost

Helse Stavanger HF

Seksjon for behandlingshjelpemidler
Postboks 8100
4068 Stavanger
Telefon: 51 51 34 21

Epost