Oversikt over alle behandlingshjelpemiddelenheter i Norge med kontaktinformasjon, besøksadresse og kart 

(Oppdatert per 7.06.2019).

Helse Nord RHF (logo)
Helse Nord (kart)

Helseforetak

AvdelingBesøksadresseLenker

Nordlandssykehuset HF

Behandlingshjelpemidler
8092 Bodø
Telefon: 75 57 80 10
Telefaks:
 Nordlandssykehuset HF, Parkveien 95, 8005 Bodø
Epost

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Behandlingshjelpemidler
St.Olavsgt. 70
9480 Harstad
Telefon: 77 01 51 11
Telefaks:77 01 51 14

UNN Harstad,
St. Olavsvei 70,
9406 Harstad
Epost

UNN Tromsø HF

Behandlingshjelpemidler
Ringvegen 102
9018 Tromsø
Telefon: 77 66 99 33
Telefaks: 77 66 99 34

UNN Tromsø,
Ringveien 102
9018 Tromsø
Epost

Finnmarkssykehuset HF

Behandlingshjelpemidler
Skytterhusveien 2
9900 Kirkenes
Telefon: 78 97 50 55/
Telefaks: 78 97 50 59
Finnmarkssykehuset
Skytterhusveien 2
9900 Kirkenes
Epost

Helgelandssykehuset HF

Senter for behandlingshjelpemidler
Postboks 613
8801 Sandnessjøen
Telefon: 75 06 52 73
Telefaks: 75 06 51 67
Helgelandssykehuset.
Prestmarkveien 1,
8800 Sandnessjøen
Epost
 

Helse Midt-Norge (logo)
Helse Midt-Norge (kart)

Helseforetak

Avdeling Lenker

St. Olavs Hospital HF

Helse Nord-Trøndelag HF

Helse Møre og Romsdal HF

Regional enhet for behandlingshjelpemidler
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim
Telefon: 72 57 63 00
St. Olavs Hospital,
Prinsesse Kristinas gate 5, 7030 Trondheim
Epost
 

Helse Sør-Øst (logo)
Helse Sør-Øst (kart)

Helseforetak

Avdeling Lenker

Sykehuset Østfold HF

Behandlingshjelpemidler
Postboks 300
1714 Grålum
Telefon: 69 86 53 60
Telefaks:
Sykehuset Østfold,
Roald Amundsens gate 17,
1723  Sarpsborg
Epost

Oslo universitetssykehus HF

Avdeling for behandlingshjelpemidler
Postboks 4956 Nydalen
0424 OSLO
Telefon: 23 01 65 04
Telefaks: 23 01 65 06
OUS,
Kirkeveien 166,
0450 Oslo
Epost

Vestre Viken HF

Seksjon for behandlingshjelpemidler
postboks 800
3004 Drammen
Telefon: 32 80 38 00
Vestre Viken
Dronningsgata 28,
3004  Drammen
Epost

Sykehuset i Vestfold HF

Behandlingshjelpemidler
Postboks 2168
3103 Tønsberg
Telefon: 33 34 21 42
Telefaks: 33 34 39 89
Sykehuset i Vestfold
Skiringsalgatan 9,
3117  Tønsberg
Epost

Akershus universitetssykehus HF

Behandlingshjelpemidler
Postboks 1000
1478 Lørenskog
Telefon: 67 96 83 50
AHUS,
Dr.Kobros vei 9,
1474  Nordbyhagen
Epost

Sykehuset Innlandet HF

Avdeling Medisinsk teknologi, Behandlingshjelpemidler
2418 Elverum
Telefon: 62 43 88 50
Telefaks:
Sykehuset Innlandet,
Kirkevegen 31,
2409 Elverum
Epost

Sørlandet sykehus HF

Behandlingshjelpemidler
Serviceboks 416
4604 Kristiansand
Telefon: 38 07 30 10
Telefaks: 38 07 30 41

Sørlandet Sykehus,
Egsveien 100, Bygg 21B,
4615 Kristiansand

Epost

Sykehuset Telemark HF

Behandlingshjelpemidler
Postboks 2900, Kjørbekk
3710 Skien
Telefon: 35 00 34 05
Telefaks: 35 00 36 31
Sykehuset Telemark
Ulefossveien 55,
3710 Skien
Epost
 

Helse Vest (logo)
Helse Vest (kart)

Helseforetak

Avdeling Lenker

Helse Førde HF

Førde sentralsjukehus
Medisinsk heimebehandling
Postboks 1000
6807 Førde
Telefon: 57 83 15 40
Helse Førde
Tefrevegen 45, 6812 Førde

 

Epost

Helse Bergen HF

Seksjon for behandlingshjelpemidler
Haukeland universitetssjukehus
Postboks 1400
5021 Bergen
Telefon: 55 97 41 77
Telefaks: 55 97 71 81
Helse Bergen
Solheimsgaten 13A,(Motorhallen)
5058  Bergen
Epost

Helse Fonna HF

Seksjon for behandlingshjelpemidler
Haugesund sjukehus
Postboks 2170
5504 Haugesund
Telefon: 52 73 46 50
Telefaks: 52 73 46 59
Helse Fonna
Karmsundgata 120,
5528 Haugesund
Epost

Helse Stavanger HF

Seksjon for behandlingshjelpemidler
Postboks 8100
4068 Stavanger
Telefon: 51 51 34 21
Helse Stavanger
Hjalmar Johansensgate 2,
4019 Stavanger(Inngang til høyre for Coop Prix)
Epost