Behandlingshjelpemiddelenheter

Behandlingshjelpe­mid­del­enheter i Norge

Tilbake til alle

Avdeling for behandlings­hjelpe­midler Bodø

Besøksadresse

Parkveien 95
8005 Bodø

Postadresse

Nordlands­syke­huset HF
Avdeling for behandlings­hjelpe­midler
Postboks 1480
8092 Bodø

Telefon: 75 57 80 10
E-post: behandlingshjelpemidler@nordlandssykehuset.no
Nettsted: www.nordlandssykehuset.no