Behandlingshjelpemiddelenheter

Behandlingshjelpe­mid­del­enheter i Norge

Tilbake til alle

Seksjon for behandlings­hjelpemidler Drammen

Besøksadresse

Dronninggata 28
3004 Drammen

Postadresse

Vestre Viken HF
Seksjon for behandlings­hjelpemidler
Postboks 800
3004 Drammen

Telefon: 32 80 38 00
E-post: behandlingshjelpemidler@vestreviken.no
Nettsted: vestreviken.no

Åpningstider

mandag – fredag 09:00-14:00
lørdag – søndag Stengt