Behandlingshjelpemiddelenheter

Behandlingshjelpe­mid­del­enheter i Norge

Tilbake til alle

Helseteknologi – Seksjon for Behandlings­hjelpe­midler Elverum

Besøksadresse

Kirkevegen 31
2409 Elverum

Postadresse

Sykehuset Innlandet HF
Helseteknologi – Seksjon for Behandlings­hjelpe­midler
Behandlingshjelpemidler
2418 Elverum

Telefon: 62 43 88 50
E-post: bhm@sykehuset-innlandet.no
Nettsted: sykehuset-innlandet.no