Behandlingshjelpemiddelenheter

Behandlingshjelpe­mid­del­enheter i Norge

Tilbake til alle

Behandlings­hjelpe­midler Sarpsborg

Besøksadresse

Roald Amundsens gate 17
1723 Sarpsborg

Postadresse

Sykehuset Østfold HF
Behandlings­hjelpe­midler
Postboks 300
1714 Grålum

Telefon: 69 86 53 60
E-post: ordrebhm@so-hf.no
Nettsted: www.sykehuset-ostfold.no

Åpningstider

Mandag – fredag 08.00-15.45. Sommertid 15. mai til 15. september- 08.00-15.00