Revidert 29.01.2016

Helseforetakene ved Behandlingshjelpemidler er ansvarlig for å levere tilhørende forbruksmateriell til utlånt medisinskteknisk utstyr, se «Veileder» pkt. 1. Behandlingshjelpemidler.

I tillegg har Helseforetakene ved Behandlingshjelpemidler ansvar for å levere forbruksmateriell til en rekke behandlingsforløp som ikke innbefatter et medisinskteknisk utstyr. Det gjelder følgende områder:

 1. Enteral ernæring som gis via nasogastrisk sonde, perkutan gastrostomi (PEG) og gastrostomiport/sonde
 2. Parenteral ernæring/intravenøs behandling som gis via ulike typer sentrale og perifere venekateter og veneporter
 3. Epidural behandling som gis ved smertelindring
 4. Subkutan behandling som gis medikamentelt og/eller som væskebehandling
 5. Tracheostomi behandling
 6. Pleura/acitesdrenasjebehandling
 7. Kjønnsdysforibehandling (kompresjonsplagg, hårfjerning og vaginablokker)
 8. Frejkaspute (behandling av hofteleddsdysplasi hos nyfødte)
 9. Kompresjonsplagg og bandasjemateriell ved lymfødem
 10. Apnoeskinner (alternativ behandling ved søvnapnoe)
 11. Taleventiler/proteser for strupeopererte

Organisering av tjenesten

De fleste helseforetak ved Behandlingshjelpemidler har utarbeidet egne bestillingslister/oversikter og bestillingsrutiner for aktuelt forbruksmateriell som kan leveres. Konkrete spørsmål om utstyr må rettes til det enkelte foretak der pasienten bor (folkeregisterregistrert adresse). Sortimentet kan variere fra foretak til foretak avhengig av hvilke innkjøpsavtaler som er gjeldende. Innenfor enkelte områder har noen helseforetak valgt å benytte interne og eksterne avdelinger/leverandører for å utføre tjenesten.

Helseforetakene ved Behandlingshjelpemidler er også ansvarlig for å dekke kostnadene til Klorhexidin 5 mg/ml, NaCl 0,9 mg/ml og Heparin 100IE til vedlikehold/skylling av de aktuelle kateter, kanyler og porter som benyttes. Hvordan dette er organisert på det enkelte foretak, kan man bli orientert om ved å kontakte aktuelt foretak.

Sondeernæring og forbruksmateriell til strupeopererte finnes på HELFO sin produktoversikt og dekkes over blå resept. Enkelte behandlingshjelpemidler har inngått avtale med HELFO og er registrert som bandasjister og selger disse produktene på blå resept. Ved å kontakte det enkelte foretak kan man få informasjon om dette gjelder i aktuelt område. Hvis ikke dette tilbudet er etablert, skaffes disse varene på apotek eller hos bandasjister.