Forbruksmateriell

Forbruksmateriell

Helseforetakene er ansvarlige for å levere tilhørende forbruksmateriell til utlånt medisinsk teknisk utstyr. I tillegg har helseforetakene ansvar for å levere tjenester/forbruksmateriell til en rekke behandlingsforløp som ikke innbefatter medisinsk teknisk utstyr:

 1. Enteral ernæring som gis via nasogastrisk sonde, perkutan gastrostomi (PEG) og gastrostomiport/sonde
 2. Parenteral ernæring/intravenøs behandling som gis via ulike typer veneporter og sentrale/perifere venekateter. 
 3. Epidural behandling som gis ved smertelindring
 4. Forbruksmateriell til subkutan behandling 
 5. Forbruksmateriell til pleura/acites- drenasje
 6. Forbruksmateriell til tracheostomi
 7. Taleventiler/proteser for strupeopererte
 8. Kompresjonsplagg og bandasjemateriell ved lymfødem
 9. Kompresjonsplagg til brannskadebehandling
 10. Frejkaspute (behandling av hofteleddsdysplasi hos nyfødte)
 11. Apnéskinner (alternativ behandling ved søvnapné)
 12. Kjønnsdysfori/kjønnsinkongruens (kompresjonsplagg, penisprotese, hårfjerning og vaginablokker)

Listen er ikke uttømmende.

Helseforetakene er også ansvarlige for å dekke kostnadene til Klorhexidin 5 mg/ml, NaCl 0,9 mg/ml og Heparin 100 IE til vedlikehold/skylling av de aktuelle kateter, kanyler og porter som benyttes. Sondeernæring og forbruksmateriell til strupeopererte dekkes ikke av helseforetakene, men via blå resept (HELFO utstyrsliste forbruksmateriell).

Det kan være ulik praksis i hvordan helseforetakene organiserer utleveringen av forbruksmateriell. Sortimentet kan også være ulikt innen helseforetakene og mellom helseregionene selv om det meste er innenfor nasjonale innkjøpsavtaler (Sykehusinnkjøp).

Ved spørsmål eller ved behov for ytterlige informasjon kan man ta kontakt med aktuell behandlingshjelpemiddelenhet.