Forbruksmateriell

Forbruksmateriell

Helseforetakene har ansvar for å levere nødvendig medisinsk utstyr og forbruksmateriell til behandling hjemme/utenfor sykehus når behandlingen er igangsatt av spesialisthelsetjenesten.

Helseforetakene har i tillegg ansvar for å levere tjenester/forbruksmateriell til en rekke behandlingsforløp som ikke innbefatter medisinsk utstyr.

Eksempler på forbruksmateriell og tjenester som benyttes i medisinsk hjemmebehandling:

 • Forbruksmateriell til:
  • enteral ernæring som gis via nasogastrisk sonde, perkutan gastrostomi (PEG) og gastrostomiport/sonde
  • parenteral ernæring/intravenøs behandling som gis via ulike typer veneporter og sentrale/perifere venekateter
  • epidural behandling som gis ved smertelindring
  • subkutan behandling 
  • pleura/acites- drenasje
  • tracheostomi
 • Kompresjonsplagg til:
  • lymfødem (og tilhørende bandasjemateriell)
  • brannskadebehandling
  • kjønnsdysfori/kjønnsinkongruens
 • Apnéskinner (alternativ behandling ved søvnapné)
 • Frejkaspute (behandling av hofteleddsdysplasi hos nyfødte)
 • Kjønnsdysfori/kjønnsinkongruens (kompresjonsplagg, penisprotese, hårfjerning og vaginablokker)
 • Taleventiler/proteser for strupeopererte

Helseforetakene har også ansvar for å dekke kostnadene til Klorhexidin 5 mg/ml, NaCl 0,9 mg/ml og Heparin 100 IE til vedlikehold/skylling av de aktuelle kateter, kanyler og porter som benyttes. Forbruksmateriell til strupeopererte og sondeernæring dekkes ikke av helseforetakene, men via blå resept (HELFO utstyrsliste forbruksmateriell).

Listen er ikke uttømmende.

Det er ulik praksis i hvordan helseforetakene organiserer utleveringen av forbruksmateriell. Sortimentet kan være ulikt mellom helseforetakene og mellom helseregionene (jf. Utstyr).

Ved spørsmål ta kontakt med aktuell behandlingshjelpemiddelenhet.