Behandlingshjelpemidler - Veileder

Veileder

Veiledning om behandlings­hjelpe­midler i spesialist­helse­tjenesten

Dokumentet er utarbeidet av Nasjonal Nettverksgruppe for Behandlings­hjelpemidler (NNB). Hensikten er å veilede helsepersonell og pasienter om en samordnet bruk av, og ordning for, behandlings­hjelpemidler i spesialist­helsetjenesten.

Hjemmeinstal­las­joner og helse­fore­takenes ansvar