Siden for deg som søker informasjon om spesialist­helse­tjenester i hjemmet

100% Organic Ingredients

Landsoversikt

Behandlingshjelpe­middel­enheter i Norge


All-natural Fragrances

Utstyr

Helseforetakene er ansvarlige for å låne ut medisinsk utstyr til medisinsk hjemmebehandling

Up  to 35 Hours of Burn Time

Forbruksmateriell

Helseforetakene er ansvarlige for å levere forbruksmateriell til medisinsk hjemmebehandling

100% Organic Ingredients

Veileder

Veiledning om behandlingshjelpemidler i spesialist­helse­tjenesten

All-natural Fragrances

Utlån

Skjema til bruk ved utlån av behandlingshjelpemidler og utlevering av forbruksmateriel

Up  to 35 Hours of Burn Time

Helsehjelp

Rett til helsehjelp i
inn- og utland

Aktuelt


Årets NNB seminar er gjennomført

Takk for deltagelse ved årets NNB seminar, det var innholdsrike dager med interessante og lærerike foredrag. Vi ble 83 deltakere, hvor 23 var leverandører. Presentasjoner vil bli lagt ut på BHM-faglig etter hvert som vi får tilgang til de.

Les mer


Dette nettstedet er opprettet av Nasjonal Nettverksgruppe for Behandlingshjelpemidler (NNB) for å gi informasjon om behandlingshjelpemidler. Med behandlingshjelpemidler menes her medisinsk utstyr brukt i medisinsk hjemmebehandling som spesialisthelsetjenesten er ansvarlig for, og som foregår utenfor sykehusene.