Portalen for alle som søker informasjon om spesialisthelse­tjenester i hjemmet

Søknadsskjema for behandlingshjelpemidler
Skjema
Behandlingshjelpemiddelenheter i Norge
Landsoversikt
Nasjonal veileder
Veileder

Råd og rettigheter

Brev fra myndighetene (logo blå bakgrunn)
Brev fra myndighetene
Ofte stilte spørsmål (ikon)
Ofte stilte spørsmål
Forbruksmateriell
Forbruksmateriell
Utstyr

Regionale helseforetak

Norge er delt i fire helseregioner. I hver av dem har et regionalt helseforetak ansvar for å sørge for at befolkningen blir tilbudt spesialiserte helsetjenester. Staten, ved Helse- og omsorgsdepartementet, eier de regionale helseforetakene.

Ta kontakt med ditt regionale helseforetak!

Helse Nord RHF (logo)
Helse Nord RHF
Helse Midt-Norge RHF (logo)
Helse Midt-Norge RHF
Helse Sør-Øst RHF (logo)
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF (logo)
Helse Vest RHF

Nasjonal Nettverksgruppe for Behandlings­hjelpemidler

Siste nytt