(oppdatert 15.03.2019)

Oversikt over grupper som har behov og rett til helsehjelp i inn- og utland, som kan være til hjelp når pasienter bor i utlandet, skal til utlandet eller kommer til Norge fra utlandet. Her finner du:

  • Krav til dokumentasjon
  • Referanse/stikkord til informasjon
  • Lenke til informasjon

Oppsummering av helsehjelp i Norge

Hovedreglene kan oppsummeres slik:

De regionale helseforetak dekker selv utgiftene

Dersom pasienten har fast bosted eller fast oppholdssted i Norge (og er medlem av folketrygden), herunder også asylsøkere. Det samme gjelder tvungent psykisk helsevern dersom pasienten ikke har fast bosted eller fast oppholdssted i Norge, og heller ikke er medlem av folketrygden eller stønadsberettiget etter gjensidig avtale med annet land.

Regning sendes til Helfo

Dersom pasienten ikke har fast bosted eller fast oppholdssted i Norge, men er medlem av folketrygden eller er stønadsberettiget etter gjensidig avtale med annet land.

Regning sendes til pasienten

Dersom pasienten ikke har fast bosted eller fast oppholdssted i Norge, og heller ikke er medlem av folketrygden eller stønadsberettiget etter gjensidig avtale med annet land (med unntak av utgifter ved tvungent psykisk helsevern).