Behandlingshjelpemidler Vestre Viken

Om Nasjonal Nettverksgruppe for Behandlingshjelpemidler


Dette nettstedet er opprettet av Nasjonal Nettverksgruppe for Behandlingshjelpemidler (NNB) for å gi informasjon om behandlingshjelpemidler. Med behandlingshjelpemidler menes her medisinsk utstyr brukt i medisinsk hjemmebehandling som spesialisthelsetjenesten er ansvarlig for, og som foregår utenfor sykehusene.

Mandat — Nasjonal Nettverks­gruppe for Behandlings­hjelpe­midler

Mandatet for gruppa ble godkjent av fagdirektørene i de regionale helseforetakene i april 2020.

Bakgrunn

Nettverksgruppen ble opprettet i 2003 i forbindelse med overføringen av ansvaret behandlingshjelpemidler til helseforetakene. Gruppen jobber etter mandat vedtatt av de regionale fagdirektørene.

Behandlingshjelpemidler er medisinsk utstyr brukt i medisinsk hjemmebehandling som spesialisthelsetjenesten er ansvarlig for, og som foregår utenfor sykehusene.

NNB Representanter

Sammensetning av Nasjonal Nettverksgruppe for Behandlingshjelpemidler:

Helse Nord

Jon Bruun-Hanssen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Jackline Katumbi Mwinzi Iversen, Helgelandssykehuset HF

Helse Midt-Norge

Tommy Kværnø, St.Olavs hospital HF
Bjørn Grytli, St. Olavs hospital HF

Helse Sør-Øst

Kathrine Olsen, Oslo Universitetssykehus HF
Kamilla Sæther Albrigtsen, Sørlandet sykehus HF
Magne Rønningen Nordhus, Sykehuset Innlandet HF
Kristine Reinsbø Mathisen, Vestre Viken HF

Helse Vest

Gunn M. Krogenes Larsen, Helse Bergen HF
Ingunn Margrethe Johansen Jonsdottir, Helse Stavanger HF

Leder

Kamilla Sæther Albrigtsen, Sørlandet sykehus HF

Nestleder

Bjørn Grytli, St. Olavs Hospital HF

Sekretær

Øyvind Bjørnestad Havåg, Sørlandet Sykehus HF