Behandlingshjelpemiddelenheter

Behandlingshjelpe­mid­del­enheter i Norge

Tilbake til alle

Enhet for Behandlings­hjelpe­midler Kristiansand

Besøksadresse

Egsveien 100
Bygg 21B
4615 Kristiansand

Postadresse

Sørlandet sykehus HF
Enhet for Behandlings­hjelpe­midler
Serviceboks 416 Lundsiden
4604 Kristiansand

Telefon: 38 07 30 10
E-post: hme@sshf.no
Nettsted: Ikke registert