Behandlingshjelpemiddelenheter

Behandlingshjelpe­mid­del­enheter i Norge

Tilbake til alle

Avdeling for behandlingshjelpemidler Stavanger

Besøksadresse

Hjalmar Johansensgate 2
4019 Stavanger

Postadresse

Helse Stavanger HF
Avdeling for behandlingshjelpemidler
Postboks 8100
4068 Stavanger

Telefon: 51 51 34 21
E-post: behandlingshjelpemidler@sus.no
Nettsted: www.helse-stavanger.no

Åpningstider

mandag – fredag 0900-1130 og 1200-1400