Behandlingshjelpemiddelenheter

Behandlingshjelpe­mid­del­enheter i Norge

Tilbake til alle

Medisinsk hjemme­behandling Skien

Besøksadresse

Ulefossveien 55
3710 Skien

Postadresse

Sykehuset Telemark HF
Medisinsk hjemme­behandling
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien

Telefon: 35 00 34 05
E-post: bhm@sthf.no
Nettsted: Ikke registert