Liz Camilla Spakmo

Liz Camilla Spakmo

NNB møte gjennomført

NNB møte gjennomført 24.01.2023. Referat vil bli lagt ut på BHM faglig i dokumentarkivet. Neste NNB møte vil gjennomføres som et fysisk arbeidsmøte i Tromsø 13. og 14. februar.

Årets NNB seminar er gjennomført

Takk for deltagelse ved årets NNB seminar, det var innholdsrike dager med interessante og lærerike foredrag. Vi ble 83 deltakere, hvor 23 var leverandører. Presentasjoner vil bli lagt ut på BHM-faglig etter hvert som vi får tilgang til de.