Kamilla Sæther Albrigtsen

Kamilla Sæther Albrigtsen

Nasjonalt ledermøte BHM

2. juni arrangerer NNB nasjonalt ledermøte for behandlingshjelpemidler. Saker som skal gjennomgås er: * Medusa (nasjonal utstyrsdatabase) * informasjon fra Sykehusinnkjøp * nasjonal kostnadsutvikling BHM * og innmeldte saker