Koronavirus

For generell informasjon om Koronavirus henviser vi til helsenorge.no. Brukere av behandlings­hjelpe­midler, som har spørsmål om forholdsregler og bestillinger av behandlings­hjelpe­midler, bes om å henvende seg til eget Helseforetak eller den lokale behandlings­hjelpe­middel-avdelingen.


Portalen for alle som søker informasjon om spesialisthelse­tjenester i hjemmet

Søknadsskjema for behandlingshjelpemidler
Skjema
Behandlingshjelpemiddelenheter i Norge
Landsoversikt
Nasjonal veileder
Veileder

Råd og rettigheter

Brev fra myndighetene (logo blå bakgrunn)
Brev fra myndighetene
Rett til helsehjelp i inn og utland
Rett til helsehjelp
Forbruksmateriell
Forbruksmateriell
Utstyr


Regionale helseforetak

Norge er delt i fire helseregioner. I hver av dem har et regionalt helseforetak ansvar for å sørge for at befolkningen blir tilbudt spesialiserte helsetjenester. Staten, ved Helse- og omsorgsdepartementet, eier de regionale helseforetakene.

Ta kontakt med ditt regionale helseforetak!

Helse Nord RHF (logo)
Helse Nord RHF
Helse Midt-Norge RHF (logo)
Helse Midt-Norge RHF
Helse Sør-Øst RHF (logo)
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF (logo)
Helse Vest RHF

Nasjonal Nettverksgruppe for Behandlings­hjelpemidler

Siste nytt