Balongfest

Nye nettsider lansert

Velkommen til nye behandlingshjelpemidler.no. Nettsiden er revidert av NNBs redaksjonskomité.

Sjekk ut Enheter for å se ny funksjonalitet som gjør det mulig å søke etter aktuell behandlings­hjelpe­middelenhet og helseforetak ved inntasting av postnummer. Faglig informasjon tilhørende de andre menyvalgene er oppdatert, mens veilederen fremdeles er under revidering.

«BHM-faglig» er en samleside for ytterligere faglig informasjon samt et dokumentarkiv. Dokumentarkivet inneholder blant annet møtereferater, eldre dokumenter som brev fra myndigheter og presentasjoner fra tidligere nasjonale seminarer. Det vil også bli publisert informasjon om kommende kurs og seminarer.

Nettsidene har blitt til i tett samarbeid med Nettvendt.