20140820 HOD Helseforetakenes ansvar for dekning av utgifter til behandlingshjelpemidler og behandling av hårvekst med kjønnsdysfori

20140820 HOD Helseforetakenes ansvar for dekning av utgifter til behandlingshjelpemidler og behandling av hårvekst med kjønnsdysfori

20140820 HOD Helseforetakenes ansvar for dekning av utgifter til behandlingshjelpemidler og behandling av hårvekst med kjønnsdysfori