Referat NNB-møte 03.11.15

publisert i: Møter, Møtereferater, Nyheter | 0

Møteleder: Gunn M. Krogenes Larsen Tid: 12.30 – 17.00 Referent: Linda Haveland Sted: Olavsgaard hotell Deltakere: Gunn M. Krogenes Larsen, Dag Søgaard, Elisabeth Fahlstrøm, Kathrine Olsen, Kjersti Tollaksen, Anne Rødal Fravær: Jon Bruun-Hanssen, Bjørn Grytli, Berit Herlofsen, Kristian Fougner, Leiv Hellefossmo, Bård Skage Sak … Les mer

Presentasjoner fra Olavsgaard-seminaret 2015

publisert i: Seminarer | 0

Presentasjoner fra Olavsgaard-seminaret 2015  Nasjonalt seminar for behandlingshjelpemidler 2015, Olavsgaard-seminaret, ble avholdt 4.-5. november. Vi fikk tilgang til de fleste presentasjonene fra seminaret. Disse en lenket til titlene nedenfor. Det gjelder også video-forelesningene fra Rune Fensli der den siste ble … Les mer

Olavsgaard seminar 2015

publisert i: Nyheter | 0

Tusen takk for all deltakelse på Olavsgaard seminar 2015. Vi håper dere hadde faglig nytte av seminaret. Presentasjonene fra seminaret er lagt ut på Forum! Hilsen NNB

Prosedyre – overflytting/overføring av pasienter mellom behandlingshjelpemiddelenheter

publisert i: Nyheter, Prosedyrer | 0

Overføring av pasienter mellom behandlings­hjelpe­middel­enheter Generelt Overføringsinformasjon skal oversendes uten unødvendig forsinkelse etter at flytting er blitt kjent. Oversendelsen skal inneholde tilstrekkelig informasjon for at både pasient og utlånt utstyr kan registreres tilfredsstillende av mottaker. Pga forskjellig praksis lister dette … Les mer

Referat NNB-møte 24.09.15

publisert i: Møter, Møtereferater | 0

Møteleder: Gunn M. Krogenes Larsen Tid: 10.00 – 15.00 Referent: Linda Haveland Sted: Oslo Møtesenter, GWPL 5   Møterom: Henrik Deltakere: Dag Søgaard, Bjørn Grytli, Berit Herlofsen, Gunn M. Krogenes Larsen, Jon Bruun-Hanssen, Elisabeth Fahlstrøm, Anne Rødal, Kjersti Tollaksen, Anne Sværen Orderud, … Les mer