Epost til Behandlingshjelpemidler.no

Dersom du ønsker å kontakte Behandlingshjelpemidler.no via epost, kan du benytte vår eposttjeneste, post@behandlingshjelpemidler.no. Henvendelser som er arkivverdig i henhold til arkivloven eller som eventuelt måtte kreve en mer grundig saksbehandling, registreres i vår sakarkivløsning. Alle registrerte saker blir normalt besvart per post. I noen tilfeller brukes epost. Vær oppmerksom på at bruk av epost har mange svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie. Send derfor ikke taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger med epost.

Pressens og allmennhetens innsyn etter offentlighetsloven

Hovedregelen etter offentlighetsloven er at forvaltningsorganers saksdokumenter er offentlig tilgjengelige. Det betyr at alle som spør om det, presse og andre, vil kunne gjøre seg kjent med innholdet i dokumentene. Behandlingshjelpemidler praktiserer mer offentlighet, det vil si at vi så langt det er mulig etterstreber at dokumenter skal være offentlige. Din henvendelse til Behandlingshjelpemidler vil dermed også være offentlig, enten den kommer i form av brev, telefaks, epost, dog med unntak taushetsbelagte opplysninger. Behandlingshjelpemidler publiserer en liste over offentlige henvendelser på internett (postliste).

Automatisk lagring av informasjon ved besøk på våre nettsider

Behandlingshjelpemidler samler inn informasjon om besøk på behandlingshjelpemidler.no. Når du besøker behandlingshjelpemidler.no etterlater du deg elektroniske spor hver gang du ber om å få vist en side. Opplysningene registreres i anonymisert form, slik at de ikke kan spores tilbake til den enkelte bruker. Eksempler på opplysninger som registreres er opplysninger om hvilken nettleser du bruker, dato og tid, hvilken side du kom fra, hvilken side du ser på, tidsbruk per side osv.

Behandlingshjelpemidler.no bruker disse opplysningene til å generere en samlet statistikk som blant annet viser hvilke sider som er mest populære og hvilken informasjon brukere søker. Statistikken er et redskap til å forbedre våre tjenester til deg som sluttbruker.

Statistikken genereres automatisk ved at vår server samler inn informasjon om IP-nummeret til den maskinvaren du bruker når du laster ned en side på vårt nettsted. Vi samler inn hele IP-adressen til vår server, men benytter bare de tre første gruppene i IP-adressen til å generere statistikk. Alle grunnlagsdataene (inkludert de anonymiserte IP-adressene) blir slettet etter 14 dager.

Bruk av informasjonskapsler (”cookies”)

Noen funksjoner på nettsiden kan kreve bruk av informasjonskapsler («cookies») for at tjenesten vår skal virke best mulig for deg som bruker. I slike tilfeller lagres informasjonskapsler som tekstfiler på din datamaskin. Ingen av informasjonskapslene som benyttes av Behandlingshjelpemidler gjør at vi kan knytte informasjon om bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.  Bruk av informasjonskapsler medfører heller ingen sikkerhetsrisiko for deg, men dersom du ønsker å avvise bruken av «cookies» på din maskin kan du justere de nødvendige innstillingene på din nettleser. Dersom du velger å gjøre det gjør vi oppmerksom på at du kanskje ikke vil være i stand til å benytte hele vårt nettsteds funksjonalitet.

Abonnement på nyheter fra Behandlingshjelpemidler.no

Det er mulig å abonnere på Behandlingshjelpemidler.no og motta nyhetsvarsler på epost. Din epostadresse vil ikke bli benyttet til andre formål enn å sende foretakets nyhetsvarsler og epostadressen vil heller ikke bli gjort kjent for andre abonnenter på epostlisten. Ved oppsigelse av abonnementet blir epostadressen slettet.

Del/tips løsning

Vår Del/tips-tjeneste kan brukes til å videresende tips eller dele artikler fra vår hjemmeside på enkelte sosiale nettsamfunn (eks. Facebook). Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør brukes med vett.