Reiser innenlands:

Helseforetakene/behandlingshjelpemidler skal dekke oksygen behandling innenlands, herunder på reiser og ferie. Søknad fra spesialisthelsetjenesten (spesialist på sykehus) må foreligge før utstyr utleveres. Vi vil i samtale med pasient og legespesialist, og i henhold til gjeldende anbud, finne rett utstyr til pasienten.

På alle reiser der man trenger oksygen behandling bør man ta kontakt med gjeldende flyselskap før reisen for å få informasjon om deres retningslinjer, samt informere om hva du har med av utstyr på reisen.

Ta kontakt med behandlingshjelpemidler om du trenger mer informasjon.

Reiser utenlands:

HELFO dekker kostnadene ved oksygenbehandling i utlandet.

For reiser til og fra utlandet gjelder nye regler fra 1. juli 2011

Endring i stønad til oksygen i utlandet, herunder flyreise og ferie.

Fra 1. juli 2011 blir det lettere for personer som trenger oksygenbehandling på flyreiser til og fra utlandet å få dette refundert fra HELFO.

Det har tidligere ikke vært mulig å gi stønad til oksygen for personer som kun trenger oksygenbehandling på flyet, ved utenlandsreiser. Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Helsedirektoratet endre rundskrivet som regulerer dette, slik det blir mulig for HELFO å gi refusjon fra 1. juli 2011. Endringen vil ikke ha tilbakevirkende kraft.

På grunn av økt saksmengde og ferieavvikling må du påregne noe lengre saksbehandlingstid enn vanlig.

Det er ikke nødvendig med forhåndstilsagn fra HELFO for å få stønad. Det vil si at man kan søke om stønad etter at reisen er gjennomført. Gå til søknadsskjema som lege må fylle ut.

På alle reiser der man trenger oksygenbehandling bør man ta kontakt med gjeldende flyselskap før reisen for å få informasjon om deres retningslinjer, samt informere hva du har med av utstyr på reisen.

Vennligst klikk her om dette har vært nyttig.
3 personer har hatt nytte av dette.


Kategori: Reiser

← Ofte stilte spørsmål om behandlings­hjelpemidler – FAQ