Retten til et behandlingshjelpemiddel er hjemlet i pasientrettighetsloven.

Hvis du har fått et avslag fra helseforetaket skal avslaget opplyse deg om klageordningen. Klageinstans er Fylkesmannen og du må klage innen 4 uker. Helseforetaket er pliktig til å opplyse deg og saksgang.

Vennligst klikk her om dette har vært nyttig.
6 personer har hatt nytte av dette.


Kategori: Klage

← Ofte stilte spørsmål om behandlings­hjelpemidler – FAQ