Sammensetning av Nasjonal Nettverksgruppe for behandlingshjelpemidler (oppdatert 29.01.2016)

Helse Nord

Jon Bruun-Hanssen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, on.nn1524713847u@nes1524713847snah-1524713847nuurb1524713847.noj1524713847
Leif-Arne Rask Nordlandssykehuset HF, on.hs1524713847ln@ks1524713847ar.a.1524713847fiel1524713847

Helse Midt-Norge

Bård Skage, Helse Midt-Norge RHF, on.td1524713847im-es1524713847leh@e1524713847gaks.1524713847drab1524713847
Bjørn Grytli, St. Olavs Hospital HF, on.va1524713847lots@1524713847iltyr1524713847g.nro1524713847jb1524713847

Helse Sør-Øst

Anne Rødal, Sykehuset i Vestfold HF, on.vi1524713847s@lad1524713847or.en1524713847na1524713847
Elisabeth Fahlstrøm, Akershus Universitetssykehus HF, on.su1524713847ha@mo1524713847rtslh1524713847af.ht1524713847ebasi1524713847le1524713847
Kamilla Sæther Albrigtsen,Sørlandet sykehus HF on.fh1524713847ss@ne1524713847stgir1524713847bla.a1524713847llima1524713847k1524713847
Dag Søgaard, Sykehuset Innlandet HF, on.te1524713847dnaln1524713847ni-te1524713847suhek1524713847ys@dr1524713847aagos1524713847.gad1524713847