Sammensetning av Nasjonal Nettverksgruppe for behandlingshjelpemidler (oppdatert juni.2018)

Helse Nord

Jon Bruun-Hanssen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, on.nn1539868321u@nes1539868321snah-1539868321nuurb1539868321.noj1539868321
Maria Saltirova Rausandaksel Helgelandssykehuset HF, on.te1539868321suhek1539868321yssdn1539868321alegl1539868321eh@le1539868321skadn1539868321asuar1539868321.avor1539868321itlas1539868321.aira1539868321m1539868321

Helse Midt-Norge

Bård Skage, Helse Midt-Norge RHF, on.td1539868321im-es1539868321leh@e1539868321gaks.1539868321drab1539868321
Bjørn Grytli, St. Olavs Hospital HF, on.va1539868321lots@1539868321iltyr1539868321g.nro1539868321jb1539868321

Helse Sør-Øst

Anne Rødal, Sykehuset i Vestfold HF, on.vi1539868321s@lad1539868321or.en1539868321na1539868321
Elisabeth Fahlstrøm, Akershus Universitetssykehus HF, on.su1539868321ha@mo1539868321rtslh1539868321af.ht1539868321ebasi1539868321le1539868321
Kamilla Sæther Albrigtsen,Sørlandet sykehus HF on.fh1539868321ss@ne1539868321stgir1539868321bla.a1539868321llima1539868321k1539868321
Dag Søgaard, Sykehuset Innlandet HF, on.te1539868321dnaln1539868321ni-te1539868321suhek1539868321ys@dr1539868321aagos1539868321.gad1539868321