Sammensetning av Nasjonal Nettverksgruppe for behandlingshjelpemidler (oppdatert 29.01.2016)

Helse Nord

Jon Bruun-Hanssen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, on.nn1511596365u@nes1511596365snah-1511596365nuurb1511596365.noj1511596365
Leif-Arne Rask Nordlandssykehuset HF, on.hs1511596365ln@ks1511596365ar.a.1511596365fiel1511596365

Helse Midt-Norge

Bård Skage, Helse Midt-Norge RHF, on.td1511596365im-es1511596365leh@e1511596365gaks.1511596365drab1511596365
Bjørn Grytli, St. Olavs Hospital HF, on.va1511596365lots@1511596365iltyr1511596365g.nro1511596365jb1511596365

Helse Sør-Øst

Anne Rødal, Sykehuset i Vestfold HF, on.vi1511596365s@lad1511596365or.en1511596365na1511596365
Elisabeth Fahlstrøm, Akershus Universitetssykehus HF, on.su1511596365ha@mo1511596365rtslh1511596365af.ht1511596365ebasi1511596365le1511596365
Kamilla Sæther Albrigtsen,Sørlandet sykehus HF on.fh1511596365ss@ne1511596365stgir1511596365bla.a1511596365llima1511596365k1511596365
Dag Søgaard, Sykehuset Innlandet HF, on.te1511596365dnaln1511596365ni-te1511596365suhek1511596365ys@dr1511596365aagos1511596365.gad1511596365