Sammensetning av Nasjonal Nettverksgruppe for behandlingshjelpemidler (oppdatert juni.2018)

Helse Nord

Jon Bruun-Hanssen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, on.nn1529616453u@nes1529616453snah-1529616453nuurb1529616453.noj1529616453
Maria Saltirova Rausandaksel Helgelandssykehuset HF, on.te1529616453suhek1529616453yssdn1529616453alegl1529616453eh@le1529616453skadn1529616453asuar1529616453.avor1529616453itlas1529616453.aira1529616453m1529616453

Helse Midt-Norge

Bård Skage, Helse Midt-Norge RHF, on.td1529616453im-es1529616453leh@e1529616453gaks.1529616453drab1529616453
Bjørn Grytli, St. Olavs Hospital HF, on.va1529616453lots@1529616453iltyr1529616453g.nro1529616453jb1529616453

Helse Sør-Øst

Anne Rødal, Sykehuset i Vestfold HF, on.vi1529616453s@lad1529616453or.en1529616453na1529616453
Elisabeth Fahlstrøm, Akershus Universitetssykehus HF, on.su1529616453ha@mo1529616453rtslh1529616453af.ht1529616453ebasi1529616453le1529616453
Kamilla Sæther Albrigtsen,Sørlandet sykehus HF on.fh1529616453ss@ne1529616453stgir1529616453bla.a1529616453llima1529616453k1529616453
Dag Søgaard, Sykehuset Innlandet HF, on.te1529616453dnaln1529616453ni-te1529616453suhek1529616453ys@dr1529616453aagos1529616453.gad1529616453