Sammensetning av Nasjonal Nettverksgruppe for behandlingshjelpemidler (oppdatert februar 2019)

Helse Nord

Jon Bruun-Hanssen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, on.nn1550808475u@nes1550808475snah-1550808475nuurb1550808475.noj1550808475
Maria Saltirova Rausandaksel Helgelandssykehuset HF, on.te1550808475suhek1550808475yssdn1550808475alegl1550808475eh@le1550808475skadn1550808475asuar1550808475.avor1550808475itlas1550808475.aira1550808475m1550808475

Helse Midt-Norge

Bård Skage, Helse Midt-Norge RHF, on.td1550808475im-es1550808475leh@e1550808475gaks.1550808475drab1550808475
Bjørn Grytli, St. Olavs Hospital HF, on.va1550808475lots@1550808475iltyr1550808475g.nro1550808475jb1550808475

Helse Sør-Øst

Anne Rødal, Sykehuset i Vestfold HF, on.vi1550808475s@lad1550808475or.en1550808475na1550808475
Elisabeth Fahlstrøm, Akershus Universitetssykehus HF, on.su1550808475ha@mo1550808475rtslh1550808475af.ht1550808475ebasi1550808475le1550808475
Kamilla Sæther Albrigtsen, Sørlandet sykehus HF on.fh1550808475ss@ne1550808475stgir1550808475bla.a1550808475llima1550808475k1550808475
Dag Søgaard, Sykehuset Innlandet HF, on.te1550808475dnaln1550808475ni-te1550808475suhek1550808475ys@dr1550808475aagos1550808475.gad1550808475