Sammensetning av Nasjonal Nettverksgruppe for behandlingshjelpemidler (oppdatert 29.01.2016)

Helse Nord

Jon Bruun-Hanssen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, on.nn1496029591u@nes1496029591snah-1496029591nuurb1496029591.noj1496029591
Leif-Arne Rask Nordlandssykehuset HF, on.hs1496029591ln@ks1496029591ar.a.1496029591fiel1496029591

Helse Midt-Norge

Bård Skage, Helse Midt-Norge RHF, on.td1496029591im-es1496029591leh@e1496029591gaks.1496029591drab1496029591
Bjørn Grytli, St. Olavs Hospital HF, on.va1496029591lots@1496029591iltyr1496029591g.nro1496029591jb1496029591

Helse Sør-Øst

Anne Rødal, Sykehuset i Vestfold HF, on.vi1496029591s@lad1496029591or.en1496029591na1496029591
Elisabeth Fahlstrøm, Akershus Universitetssykehus HF, on.su1496029591ha@mo1496029591rtslh1496029591af.ht1496029591ebasi1496029591le1496029591
Kamilla Sæther Albrigtsen,Sørlandet sykehus HF on.fh1496029591ss@ne1496029591stgir1496029591bla.a1496029591llima1496029591k1496029591
Dag Søgaard, Sykehuset Innlandet HF, on.te1496029591dnaln1496029591ni-te1496029591suhek1496029591ys@dr1496029591aagos1496029591.gad1496029591