Sammensetning av Nasjonal Nettverksgruppe for behandlingshjelpemidler (oppdatert 29.01.2016)

Helse Nord

Jon Bruun-Hanssen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, on.nn1500986587u@nes1500986587snah-1500986587nuurb1500986587.noj1500986587
Leif-Arne Rask Nordlandssykehuset HF, on.hs1500986587ln@ks1500986587ar.a.1500986587fiel1500986587

Helse Midt-Norge

Bård Skage, Helse Midt-Norge RHF, on.td1500986587im-es1500986587leh@e1500986587gaks.1500986587drab1500986587
Bjørn Grytli, St. Olavs Hospital HF, on.va1500986587lots@1500986587iltyr1500986587g.nro1500986587jb1500986587

Helse Sør-Øst

Anne Rødal, Sykehuset i Vestfold HF, on.vi1500986587s@lad1500986587or.en1500986587na1500986587
Elisabeth Fahlstrøm, Akershus Universitetssykehus HF, on.su1500986587ha@mo1500986587rtslh1500986587af.ht1500986587ebasi1500986587le1500986587
Kamilla Sæther Albrigtsen,Sørlandet sykehus HF on.fh1500986587ss@ne1500986587stgir1500986587bla.a1500986587llima1500986587k1500986587
Dag Søgaard, Sykehuset Innlandet HF, on.te1500986587dnaln1500986587ni-te1500986587suhek1500986587ys@dr1500986587aagos1500986587.gad1500986587