Sammensetning av Nasjonal Nettverksgruppe for behandlingshjelpemidler (oppdatert juni.2018)

Helse Nord

Jon Bruun-Hanssen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, on.nn1534671587u@nes1534671587snah-1534671587nuurb1534671587.noj1534671587
Maria Saltirova Rausandaksel Helgelandssykehuset HF, on.te1534671587suhek1534671587yssdn1534671587alegl1534671587eh@le1534671587skadn1534671587asuar1534671587.avor1534671587itlas1534671587.aira1534671587m1534671587

Helse Midt-Norge

Bård Skage, Helse Midt-Norge RHF, on.td1534671587im-es1534671587leh@e1534671587gaks.1534671587drab1534671587
Bjørn Grytli, St. Olavs Hospital HF, on.va1534671587lots@1534671587iltyr1534671587g.nro1534671587jb1534671587

Helse Sør-Øst

Anne Rødal, Sykehuset i Vestfold HF, on.vi1534671587s@lad1534671587or.en1534671587na1534671587
Elisabeth Fahlstrøm, Akershus Universitetssykehus HF, on.su1534671587ha@mo1534671587rtslh1534671587af.ht1534671587ebasi1534671587le1534671587
Kamilla Sæther Albrigtsen,Sørlandet sykehus HF on.fh1534671587ss@ne1534671587stgir1534671587bla.a1534671587llima1534671587k1534671587
Dag Søgaard, Sykehuset Innlandet HF, on.te1534671587dnaln1534671587ni-te1534671587suhek1534671587ys@dr1534671587aagos1534671587.gad1534671587