Sammensetning av Nasjonal Nettverksgruppe for behandlingshjelpemidler (oppdatert juni.2018)

Helse Nord

Jon Bruun-Hanssen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, on.nn1544716665u@nes1544716665snah-1544716665nuurb1544716665.noj1544716665
Maria Saltirova Rausandaksel Helgelandssykehuset HF, on.te1544716665suhek1544716665yssdn1544716665alegl1544716665eh@le1544716665skadn1544716665asuar1544716665.avor1544716665itlas1544716665.aira1544716665m1544716665

Helse Midt-Norge

Bård Skage, Helse Midt-Norge RHF, on.td1544716665im-es1544716665leh@e1544716665gaks.1544716665drab1544716665
Bjørn Grytli, St. Olavs Hospital HF, on.va1544716665lots@1544716665iltyr1544716665g.nro1544716665jb1544716665

Helse Sør-Øst

Anne Rødal, Sykehuset i Vestfold HF, on.vi1544716665s@lad1544716665or.en1544716665na1544716665
Elisabeth Fahlstrøm, Akershus Universitetssykehus HF, on.su1544716665ha@mo1544716665rtslh1544716665af.ht1544716665ebasi1544716665le1544716665
Kamilla Sæther Albrigtsen,Sørlandet sykehus HF on.fh1544716665ss@ne1544716665stgir1544716665bla.a1544716665llima1544716665k1544716665
Dag Søgaard, Sykehuset Innlandet HF, on.te1544716665dnaln1544716665ni-te1544716665suhek1544716665ys@dr1544716665aagos1544716665.gad1544716665