Sammensetning av Nasjonal Nettverksgruppe for behandlingshjelpemidler (oppdatert februar 2019)

Helse Nord

Jon Bruun-Hanssen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, on.nn1560310036u@nes1560310036snah-1560310036nuurb1560310036.noj1560310036
Maria Saltirova Rausandaksel Helgelandssykehuset HF, on.te1560310036suhek1560310036yssdn1560310036alegl1560310036eh@le1560310036skadn1560310036asuar1560310036.avor1560310036itlas1560310036.aira1560310036m1560310036

Helse Midt-Norge

Bård Skage, Helse Midt-Norge RHF, on.td1560310036im-es1560310036leh@e1560310036gaks.1560310036drab1560310036
Bjørn Grytli, St. Olavs Hospital HF, on.va1560310036lots@1560310036iltyr1560310036g.nro1560310036jb1560310036

Helse Sør-Øst

Anne Rødal, Sykehuset i Vestfold HF, on.vi1560310036s@lad1560310036or.en1560310036na1560310036
Elisabeth Fahlstrøm, Akershus Universitetssykehus HF, on.su1560310036ha@mo1560310036rtslh1560310036af.ht1560310036ebasi1560310036le1560310036
Kamilla Sæther Albrigtsen, Sørlandet sykehus HF on.fh1560310036ss@ne1560310036stgir1560310036bla.a1560310036llima1560310036k1560310036
Dag Søgaard, Sykehuset Innlandet HF, on.te1560310036dnaln1560310036ni-te1560310036suhek1560310036ys@dr1560310036aagos1560310036.gad1560310036