Sammensetning av Nasjonal Nettverksgruppe for behandlingshjelpemidler (oppdatert februar 2019)

Helse Nord

Jon Bruun-Hanssen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, on.nn1555941384u@nes1555941384snah-1555941384nuurb1555941384.noj1555941384
Maria Saltirova Rausandaksel Helgelandssykehuset HF, on.te1555941384suhek1555941384yssdn1555941384alegl1555941384eh@le1555941384skadn1555941384asuar1555941384.avor1555941384itlas1555941384.aira1555941384m1555941384

Helse Midt-Norge

Bård Skage, Helse Midt-Norge RHF, on.td1555941384im-es1555941384leh@e1555941384gaks.1555941384drab1555941384
Bjørn Grytli, St. Olavs Hospital HF, on.va1555941384lots@1555941384iltyr1555941384g.nro1555941384jb1555941384

Helse Sør-Øst

Anne Rødal, Sykehuset i Vestfold HF, on.vi1555941384s@lad1555941384or.en1555941384na1555941384
Elisabeth Fahlstrøm, Akershus Universitetssykehus HF, on.su1555941384ha@mo1555941384rtslh1555941384af.ht1555941384ebasi1555941384le1555941384
Kamilla Sæther Albrigtsen, Sørlandet sykehus HF on.fh1555941384ss@ne1555941384stgir1555941384bla.a1555941384llima1555941384k1555941384
Dag Søgaard, Sykehuset Innlandet HF, on.te1555941384dnaln1555941384ni-te1555941384suhek1555941384ys@dr1555941384aagos1555941384.gad1555941384