Sammensetning av Nasjonal Nettverksgruppe for behandlingshjelpemidler (oppdatert 29.01.2016)

Helse Nord

Jon Bruun-Hanssen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, on.nn1519578775u@nes1519578775snah-1519578775nuurb1519578775.noj1519578775
Leif-Arne Rask Nordlandssykehuset HF, on.hs1519578775ln@ks1519578775ar.a.1519578775fiel1519578775

Helse Midt-Norge

Bård Skage, Helse Midt-Norge RHF, on.td1519578775im-es1519578775leh@e1519578775gaks.1519578775drab1519578775
Bjørn Grytli, St. Olavs Hospital HF, on.va1519578775lots@1519578775iltyr1519578775g.nro1519578775jb1519578775

Helse Sør-Øst

Anne Rødal, Sykehuset i Vestfold HF, on.vi1519578775s@lad1519578775or.en1519578775na1519578775
Elisabeth Fahlstrøm, Akershus Universitetssykehus HF, on.su1519578775ha@mo1519578775rtslh1519578775af.ht1519578775ebasi1519578775le1519578775
Kamilla Sæther Albrigtsen,Sørlandet sykehus HF on.fh1519578775ss@ne1519578775stgir1519578775bla.a1519578775llima1519578775k1519578775
Dag Søgaard, Sykehuset Innlandet HF, on.te1519578775dnaln1519578775ni-te1519578775suhek1519578775ys@dr1519578775aagos1519578775.gad1519578775