Sammensetning av Nasjonal Nettverksgruppe for behandlingshjelpemidler (oppdatert 29.01.2016)

Helse Nord

Jon Bruun-Hanssen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, on.nn1506443149u@nes1506443149snah-1506443149nuurb1506443149.noj1506443149
Leif-Arne Rask Nordlandssykehuset HF, on.hs1506443149ln@ks1506443149ar.a.1506443149fiel1506443149

Helse Midt-Norge

Bård Skage, Helse Midt-Norge RHF, on.td1506443149im-es1506443149leh@e1506443149gaks.1506443149drab1506443149
Bjørn Grytli, St. Olavs Hospital HF, on.va1506443149lots@1506443149iltyr1506443149g.nro1506443149jb1506443149

Helse Sør-Øst

Anne Rødal, Sykehuset i Vestfold HF, on.vi1506443149s@lad1506443149or.en1506443149na1506443149
Elisabeth Fahlstrøm, Akershus Universitetssykehus HF, on.su1506443149ha@mo1506443149rtslh1506443149af.ht1506443149ebasi1506443149le1506443149
Kamilla Sæther Albrigtsen,Sørlandet sykehus HF on.fh1506443149ss@ne1506443149stgir1506443149bla.a1506443149llima1506443149k1506443149
Dag Søgaard, Sykehuset Innlandet HF, on.te1506443149dnaln1506443149ni-te1506443149suhek1506443149ys@dr1506443149aagos1506443149.gad1506443149