Presentasjoner fra Olavsgaard-seminaret 2015

publisert i: Seminarer | 0

Presentasjoner fra Olavsgaard-seminaret 2015  Nasjonalt seminar for behandlingshjelpemidler 2015, Olavsgaard-seminaret, ble avholdt 4.-5. november. Vi fikk tilgang til de fleste presentasjonene fra seminaret. Disse en lenket til titlene nedenfor. Det gjelder også video-forelesningene fra Rune Fensli der den siste ble … Les mer

Velkommen til nye nettsider

publisert i: Nyheter | 1

Nasjonal Nettverksgruppe for Behandlingshjelpemidler (NNB) publiserer nye nettsider. Hensikten med endringene Nettstedet har fått bedre tilgjengelighet for brukerne på alle medier; pc, nettbrett og mobil Forbedre vedlikehold og hyppigere oppdateringer. VI gjør dette ved at ansvaret for produksjon og vedlikehold … Les mer

Oksygen ved reiser til utlandet

publisert i: Brev fra myndighetene | 0

Hvem dekker kostnadene og administrerer utstyret når en pasient med behov for oksygen skal til utlandet? Helseforetakene skal dekke oksygenbehandling innenlands, herunder på reiser og ferie. For reiser til og fra utlandet gjelder nye regler fra 1. juli 2011: Oppdatering … Les mer

NNB-arbeidsmøte 18.-19.9.2014

publisert i: Møtereferater | 0

Både offentlige og lukkede sider er foreløpig lukket Vi kan gi tilbakemelding på lay-out fram til åpning av sidene, dvs. 24.10.2014 Søknadsskjema må endres til f.eks. anmodning/henvendelse om utlån e.l. For å få større font i innlegg i Forum innledes … Les mer

Søknad, rekvisisjon, bestilling eller anmodning om utlån

publisert i: Søknader | 0

Begrepet “søknad” kan forstås på ulike måter, blant annet avhengig av rettsgrunnlaget for ordningen. Det rettslige grunnlaget for utlån av behandlingshjelpemidler er fortsatt ikke endelig avklart. Søknadsbehandling er i stor grad en overlevning fra tiden da Rikstrygdeverker ved Hjelpemiddelsentralene hadde ansvar … Les mer