Dersom du har kommentarer- eller forslag til endringer av hjemmesiden vår kan du kontakte Nasjonal Nettverksgruppe for Behandlingshjelpemidler ved å benytte skjemaet under. Vi vil svare deg så snart det lar seg gjøre.

Har du spørsmål som pasient om behandlings­hjelpemidler og forbruksmateriell som du bruker eller mener du har behov for, skal du ikke benytte dette skjemaet, men ta kontakt med din behandlings­hjelpe­middelenhet.

Henvendelser eller spørsmål om helsemessige og personlige forhold vil ikke ble besvart og slettet. Dette for å ivareta ditt personvern.

Helsepersonell som har spørsmål om tildeling og vedlikehold  av behandlingshjelpemidler kan også kontakte sin behandlings­hjelpe­middelenhet.