Søknad, rekvisisjon, bestilling eller anmodning om utlån

publisert i: Søknader | 0

Begrepet «søknad» kan forstås på ulike måter, blant annet avhengig av rettsgrunnlaget for ordningen. Det rettslige grunnlaget for utlån av behandlingshjelpemidler er fortsatt ikke endelig avklart. Søknadsbehandling er i stor grad en overlevning fra tiden da Rikstrygdeverker ved Hjelpemiddelsentralene hadde ansvar … Les mer