Parenteral ernæring – Intravenøs behandling

Forbruksmateriell Forbruksmateriell til Sentralt venekateter/Hickman kateter, veneport og perifert venekateter Clave connector Hansker Infusjonssett Filter ved behov Lipidfilter Opptrekkskanyler – til opptrekk av NaCl 9 mg/ml som dekkes til vedlikehold Kompresser (sterile) Munnbind Plaster Propper (enkle, universale) Skiftesett Sprøyter Transparent … Les mer

Epidural behandling

Forbruksmateriell Epiduralkateter Filter Forlengelseslange til gitt pumpe Hansker Kompresser (ulik størrelse) Kanyler Munnbind Pinsetter Plaster Propper Skiftesett Sprøyter Transparent kompress/film Tupfere Behandlingshjelpemidler dekker også Klorhexidin 5mg/ml, NaCl 9mg/ml og Heparin 100IE til vedlikehold av epiduralkateter.   Anbefalt hygiene Steril prosedyre.

Subkutan behandling

Forbruksmateriell Butterfly, subkutane infusjonskanyler Sprøyter Opptrekkskanyler Transparent kompress/film Kompresser (rene) Propper Forlengelsesslange NaCl 9mg/ml til skylling av infusjonskanyler. Anbefalt hygiene Ren prosedyre.

Tracheostomi behandling

Forbruksmateriell Tracheostomikanyler Innerkanyler Tracheostomibånd Taleventiler Filter Kompresser (splitt og rene kompresser) Hansker (usterile) Sprøyter Vattpinner Sugekateter Anbefalt hygiene Ren prosedyre til stell av tracheostomi.