Prosedyre – overflytting/overføring av pasienter mellom behandlingshjelpemiddelenheter

publisert i: Nyheter, Prosedyrer | 0

Overføring av pasienter mellom behandlings­hjelpe­middel­enheter Generelt Overføringsinformasjon skal oversendes uten unødvendig forsinkelse etter at flytting er blitt kjent. Oversendelsen skal inneholde tilstrekkelig informasjon for at både pasient og utlånt utstyr kan registreres tilfredsstillende av mottaker. Pga forskjellig praksis lister dette … Les mer