Hvordan får jeg hjemmemåling av INR ?

Visse pasientgrupper kan få låne måleapparat for å måle INR hjemme. Legemiddelet det måles effekt av er Marevan. Marevan er det enkeltmedikamentet som tar livet av flest pasienter pr år i Norge. Det betyr at pasienten må ha grundige opplæring … Les mer

Hva med pasienter som bor på institusjon herunder barnebolig, omsorgsbolig og sykehjem ?

Så lenge behandlingen er iverksatt av spesialisthelsetjenesten skal utlevert utstyr følge pasienten uansett hvor pasienten bor innenlands. Behandlingshjelpemidler er da ansvarlig for å levere og vedlikeholde utstyret. Om primærhelsetjenesten(fastlege/tilsynslege) iverksetter behandling er det primærhelsetjenesten som må sørge for å levere og vedlikeholde utstyret.

Kan jeg få siste modell utstyr ?

Hvis du allerede har utstyr fra oss kan du ikke automatisk få den nyeste modellen. Utstyr vil alltid være i utvikling. Din behandling skal dekke ditt behov på en god måte og utstyret skal brukes så lenge det virker. Helseforetakene … Les mer