Hvem kan få et behandlingshjelpemiddel ?

Retten til å få låne et behandlingshjelpemiddel forutsetter at du er registrert i Folkeregisteret. Adressen bestemmer hvilken behandlingshjelpemiddelenhet du hører til, se landsoversikt på nettsiden. Det er ikke fritt valg av BHM-enhet.

Hvem kan be om et behandlingshjelpemiddel ?

Behandlingshjelpemidler er en del av spesialisthelsetjenesten. Med noen få unntak må henvendelse om et hjelpemiddel også komme fra spesialisthelsetjenesten. Det vil si fra et sykehus eller fra en legespesilaist med avtale med et helseforetak.