Hvordan går jeg frem om jeg skal reise med oksygen ?

Reiser innenlands: Helseforetakene/behandlingshjelpemidler skal dekke oksygen behandling innenlands, herunder på reiser og ferie. Søknad fra spesialisthelsetjenesten (spesialist på sykehus) må foreligge før utstyr utleveres. Vi vil i samtale med pasient og legespesialist, og i henhold til gjeldende anbud, finne rett utstyr til pasienten. … Les mer