Hvilke klagemuligheter har jeg ?

Retten til et behandlingshjelpemiddel er hjemlet i pasientrettighetsloven. Hvis du har fått et avslag fra helseforetaket skal avslaget opplyse deg om klageordningen. Klageinstans er Fylkesmannen og du må klage innen 4 uker. Helseforetaket er pliktig til å opplyse deg og … Les mer