Behandlingshjelpemiddelenheter

Behandlingshjelpe­mid­del­enheter i Norge

Helse Nord

Universitets­syke­huset i Nord-Norge HF

Besøksadresse

Seksjon for behandlings­hjelpe­midler
Ringvegen 102, Tromsø

T:  77 66 99 33
E: behandlingshjelpemidler@unn.no

Finnmarks­syke­huset HF

Besøksadresse

Enhet for behandlings­hjelpe­midler
Skytterhusveien 2, Kirkenes

T:  78 96 70 10
E: bhm@finnmarkssykehuset.no

Nordlands­syke­huset HF

Besøksadresse

Avdeling for behandlings­hjelpe­midler
Parkveien 95, Bodø

T:  75 57 80 10
E: behandlingshjelpemidler@nordlandssykehuset.no

Universitets­syke­huset i Nord-Norge HF

Besøksadresse

Seksjon for behandlings­hjelpe­midler
St. Olavsgt 70, Harstad

T:  77 01 59 80
E: behandlingshjelpemidler@unn.no

Helgelands­syke­huset HF

Besøksadresse

Behandlings­hjelpe­midler
Prestmarkveien 1, Sandnessjøen

T:  75 06 52 73
E: bhm@helgelandssykehuset.no


Helse Midt-Norge

St. Olavs hospital HF
Helse Møre og Romsdal HF
Helse Nord-Trøndelag HF

Besøksadresse

Regional enhet for behandlings­hjelpe­midler
Klæbuveien 118, Trondheim

T:  72 57 63 00
E: reb@stolav.no


Helse Vest

Helse Bergen HF

Besøksadresse

Behandlings­­hjelpe­middel
Solheimsgaten 13A (Motorhallen), Bergen

T:  55 97 41 77
E: bhm@helse-bergen.no

Helse Stavanger HF

Besøksadresse

Avdeling for behandlingshjelpemidler
Hjalmar Johansensgate 2, Stavanger

T:  51 51 34 21
E: behandlingshjelpemidler@sus.no

Helse Fonna HF

Besøksadresse

Seksjon for Behandlings­hjelpe­midler
Karmsundgata 120, Haugesund

T:  52 73 46 50
E: behandlingshjelpemidler@helse-fonna.no

Helse Førde HF

Besøksadresse

Medisinsk heime­behandling
Tefrevegen 45, Førde

T:  57 83 15 39
E: Medhb@helse-forde.no


Helse Sør-Øst

Akershus universitets­­­syke­hus HF

Besøksadresse

Behandlings­hjelpe­midler
Dr. Kobros vei 9, Nordbyhagen

T:  67 96 83 50
E: bhm@ahus.no

Oslo universitets­sykehus HF

Besøksadresse

Seksjon for Behandlings­hjelpe­midler
Kirkeveien 166, Oslo

T:  23 01 65 04
E: bhm@ous-hf.no

Sykehuset Østfold HF

Besøksadresse

Behandlings­hjelpe­midler
Roald Amundsens gate 17, Sarpsborg

T:  69 86 53 60
E: ordrebhm@so-hf.no

Sykehuset Innlandet HF

Besøksadresse

Helseteknologi – Seksjon for Behandlings­hjelpe­midler
Kirkevegen 31, Elverum

T:  62 43 88 50
E: bhm@sykehuset-innlandet.no

Vestre Viken HF

Besøksadresse

Seksjon for behandlings­hjelpemidler
Dronninggata 28, Drammen

T:  32 80 38 00
E: behandlingshjelpemidler@vestreviken.no

Sykehuset Telemark HF

Besøksadresse

Medisinsk hjemme­behandling
Ulefossveien 55, Skien

T:  35 00 34 05
E: bhm@sthf.no

Sykehuset i Vestfold HF

Besøksadresse

Behandlings­hjelpe­midler
Skiringsalgata 9 A (gamle legevaktbygn.), Tønsberg

T:  33 34 21 42
E: bhm@siv.no

Sørlandet sykehus HF

Besøksadresse

Enhet for Behandlings­hjelpe­midler
Egsveien 100, Bygg 21B, Kristiansand

T:  38 07 30 10
E: hme@sshf.no