Behandlingshjelpemidler er en del av det medisinske behandlingsopplegget som blir benyttet for å bedre pasientens medisinske tilstand. Behandlingshjelpemidler er medisinsk utstyr og forbruksmateriell som benyttes utenfor sykehus, oftest i hjemmet.

Spesialisthelsetjenesten har ansvar for å låne ut behandlingshjelpemidler med tilhørende forbruksmateriell.

Les om Hvordan søke om hjelpemidler

NAV har ansvar for andre hjelpemidler – les mer…