Olavsgård flyfoto

Nasjonalt seminar 13.-14. november 2019 – Program og påmelding

publisert i: Seminarer | 0

«Behandlingshjelpemidler inn i fremtiden»

Program og påmelding til årets seminar på Olavsgaard hotell, Hvamstubben 11, 2013 SKJETTEN

NB: Prisene stiger etter 11. oktober!

Husk BHM-ledermøte onsdag 13. november kl. 10.00-11.00.

Dag 1 – Program onsdag 13. november

11.00-12.30Registrering og lunsj
12.30-13.00Åpning og informasjon – 15-års jubileum
v/Jon Bruun-Hanssen, NNB-leder
13.00-13.45Risikovurdering av PV-intervall og produsentanbefalinger
v/Sindre G.J. Hoel, Overingeniør Oslo universitetssykehus HF
13.45-14.15Hva skal til for å kunne benytte skytjenester til høsting av data
v/ Jan Gunnar Broch, Seniorrådgiver i Direktoratet for e-helse
14.15-14.3015 minutters kaffepause
14.30-15.00Hjemmebehandling med ambulatorisk infusjonspumpe – Digitalisering som verktøy i fremtidig pasientforløp
v/Marianne Jacobsen, Enhetsleder Kardiologisk seksjon SSK Sørlandet sykehus HF
15.00-15.45Hva er en bærekraftig og miljøvennlig helseteknologi i 2019?
v/Flemming Bo Hegerstrøm, Administrerende direktør Hospitality IT
15.45-16.1530 minutters pause med kaffe og kake
16.15-17.15
Astrid Furholt over Sydpolen
Astrid Furholt over Sydpolen
FinnDinSydpol – se omtale
v/Polfarer Astrid Furholt

Dag 2 – Program torsdag 14. november

08.30-08.45Åpning av dag 2 – oppsummering av dag 1
08.45-09.30Helsetjenesten mot 2035 – organisering og teknologi
v/Andreas Moan, Prosjektdirektør dr. med., Helse Sør-Øst RHF
09.30-10.15Erfaring med den nye insulinpumpeavtalen
v/Andreas Rystrøm, Kategorisjef behandlingshjelpemidler, divisjon Nasjonale tjenester, Sykehusinnkjøp HF
10.15-10.3015 minutters pause
10.30-11.00Fremlegg resirkulering medisinsk utstyr, fogging
Arbeidsgruppen v/Kristin Næss Risto, Universitetssykehuset i Nord Norge HF
Teknologigruppen v/Adam Gottfridsson, Oslo Universitetssykehus HF
11.00-12.00Sporing av utstyr
v/Erik Asteberg, Salgssjef Focus Security AS
12.00-12.2020 minutters pause
12.20-12.50Medusa, fra behov til operativ forvaltning av MTU og BHM
v/Per Arne Jørgensen, Leder i Systemeierstyre for Medusa
12.50-13.30Deltakerens time
13.30-14.00Kahoot m/premie, oppsummering, avslutning og lunsjbuffét