Behandlingshjelpemidler (logo med marg)

NNB orienterer:

publisert i: Nyheter | 0

Helse Nord overtar stafettpinnen i forhold til ledervervet i NNB.

Jon Bruun-Hanssen v/ UNN Tromsø overtok som NNB-leder for Gunn Krogenes Larsen v/Helse Vest fra 1. februar 2019.