Olavsgaard konferransesalen

Påmelding til årets seminar 21.- 22. november 2018

publisert i: Seminarer | 0

Tema for årets seminar er «Fremtidens pasient»

 

Husk BHM-ledermøte onsdag 21.november kl. 10 – 11

Dag 1 – onsdag 21. november

11.00–12.30 Registrering og lunsj

12.30–12.45 Musikalsk åpning

12.50–13.00 Åpning og informasjon v/Gunn Margareth Krogenes Larsen, NNB-leder

13.00–13.45 Diabetesbehandling v/Kristian Fougner, avdelingssjef/-overlege, avd. for endokrinologi Medisinsk klinikk ved St. Olavs Hospital HF

13.45–14.15 Pårørende til barn med diabetes v/Camilla Pedersen, spesialsykepleier ved Seksjon for behandlingshjelpemidler, Helse Bergen HF

14.15–14.30 15 minutter kaffepause

14.30–15.15 Behandlingshjelpemidler – en del av pasientens EPJ? Erfaringer fra Helse Bergen HF 
v/ Rose Mari Eikås, rådgiver v/Seksjon for E-helse og Siren Holme, rådgiver ved BHM, Helse Bergen

15.15–15.45 Behandlingshjelpemidler fra et regionalt perspektiv 
v/Geir Bøhler, direktør v/Kvalitet, fag og pasientsikkerhet Helse Sør-Øst HF

16.00–16.15 15 minutter pause med kaffe og kake

16.15–17.15 Man får være som man er når man ikke ble som man skulle! Standupkomiker og foredragsholder:

Dan Are Lykke Larsen norsk foredragsformidling
Dan Are Lykke Larsen Norsk foredragsformidling

Middag i Vinterhagen kl. 20, Musserende kl. 19.30 i baren.

Dag 2 PROGRAM torsdag 22. november

08.30–08.45 Åpning av dag 2 – oppsummering av dag 1 Åpningsmusikk ved Dag Søgaard

08.45–09.30 Informasjon fra Sykehusinnkjøp HF v/ Andreas Rystrøm kategorisjef for BHM

09.30–10.15 Digitale tjenester i hjemmet v/Jarl Reitan, tjenestedesigner v/St.Olavs hospital HF

10.15–10.30 15 minutter pause med kaffe og kake

10.30–11.15 Register for LTMV (langtids mekanisk ventilasjon) Hvordan samarbeide med BHM?
v/v/Sølvi Flaten spes.sykepleier, Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling – NKH,
Solfrid Indrekvam, overlege ved Lungeavdelingen, Helse Bergen HF,
Margrete Klemmetsby, sykepleier ved Lungeavdelingen. Helse Bergen HF

11.15–12.00 Medusa

12.00–12.20 20 minutter pause

12.20–12.50 Innlegg av Teknologigruppen og Arbeidsgruppen

12.50–13.30 Deltakerens time

13.30-13.45 Oppsummering, QUIZ med premie, avslutning og lunsjbuffé