Møtereferat NNB (illustrasjon)

Referat NNB-møte 07.11.2017

publisert i: Møtereferater | 2
Møteleder: Gunn M.Krogenes Larsen Tid: 11.00 – 16.30
Referent: Linda Haveland Sted: Olavsgaard hotell
Deltakere: Bjørn Grytli, Dag Søgaard, Elisabeth Fahlstrøm, Gunn Krogenes Larsen, Jon Bruun-Hanssen, Anne Rødal, Kjersti Tollaksen, Kamilla Sæther Albrigtsen.
Fravær: Berit Herlofsen, Kristian Fougner, Leif-Arne Rask, Bård Skage.

 

 

Sak Sakstittel/referat

A.

I.

Godkjenning av innkalling og saksliste.

Innkalling og saksliste godkjent med tilleggssaker under eventuelt.

II

Godkjenning av referat fra NNB-møte 07.11.2017

Kommentarer fra forrige NNB-møte 07.09.2017:

Sak 17-2017 – Dexcom G5

HEMIT utfører risikovurdering for Helse Midt-Norge

Referat fra NNB-møte 07.11.2017 er godkjent og lagt ut på nettsiden.

22‑2017

Informasjon om ny avtale knyttet til kompresjonsplagg for lymfødem og lymfødem-pulsatorer

Gunn viste «tildelingsstruktur» for avtalen på kompresjonsplagg som er sendt ut på høring til leverandører.
Innspill fra leverandørene skal behandles i møte førstkommende fredag 10. novemberProsjektdeltakerne har benyttet sine opprettede referansegrupper for å diskutere detaljer i inndeling og i andre spørsmål.
Gruppen kvalitetssikrer utlevering av kompresjonsplagg og det vil komme et forslag på saksgang.

Ny avtale er forventet i mai 2018.

I samme avtale som kompresjon vil også pulsator tildeles. Trenden i forhold til denne behandlingsform er økende.

23‑2017

Prosess i forbindelse med ny avtale på insulinpumper, forbruksmateriell og CGM – informasjon.

Kjersti informerte fra prosessen i prosjektgruppen.
En forventer ikke ny avtale før i løpet av 2018.

24‑2017

Sak om domene- – behandlingshjelpemidler.no

– Kvalitetssikring av nettsidene

Etter at det er blitt stilt spørsmål om hvem som bør være formell/juridisk eier av domenet behandlingshjelpemidler.no har
dette blitt diskutert i gruppen. Spørsmålet er sendt til fagdirektør i Helse Vest med kopi til kommunikasjonsdirektør.Gunn er nå innkalt til et møte med kommunikasjonsdirektøren i Helse Vest den 6. desember for videre samarbeid og dialog om domene.

Kvalitetssikring av nettsider

Det er en oppfordring til oss alle å følge med på spørsmål og svare på innlegg som kommer på Forum.

Besøksadresser på landsoversikten på nettsiden:

Etter en ekstern forespørsel vedrørende besøksadresser på landsoversikten ble det bestemt i gruppen at den nå oppdateres og at det settes inn besøksadresser med kart.

Etterskrift: Ingebjørg i NyttNettsted har satt følgende kart inn på landsoversikten:
Landsoversikt
Disse må kvalitetssikres av BHM-enheter i landet.

25‑2017

Hvem utfører tjenesten knyttet mot utlevering av elektrostimulatorer og biofeedbackapparater?

– Egen distribusjon?
– Leverandør?
– Erfaringer i BHM.
Det var en runde rundt bordet på erfaringer i BHM-enhetene i landet. (utfyllende informasjon på Forum)I dag finnes ingen nasjonal avtale på elektrostimulatorer og biofeedbackapparater.
Tidligere har det vært regionale innkjøpsavtaler med samtlige helseforetak hvor de fleste avtalene er gått ut på tid.
Dette er meldt til Sykehusinnkjøp HF.

26‑2017

Forberedelse til morgen dagens seminar på Olavsgaard 2017.

Gjennomgang av programmet med fordeling av arbeidsoppgaver.

27‑2017

Eventuelt.

– Dokumentasjon av behandlingshjelpemidler i EPJ. (Dips)

Vellykket prosess for behandlingshjelpemidler i Helse Bergen ved innføring av Dips der vi får en god oversikt på nye henvisninger i Dips.

I Helse Fonna har de nylig startet opp med samme praksis og innføringen har gått veldig bra.

– Henvendelse fra Norsk senter for cystisk fibrose. (CF) på epost

Mer informasjon i referat satt inn på Forum.

– Hårfjerning i private klinikker. (innspill fra Kamilla)

Mer informasjon i referat satt inn på Forum.

– Diabetes nr. 5 – innspill på epost.

Mer informasjon i referat satt inn på Forum.

– Teknologigruppen og Arbeidsgruppen kom inn i NNB-møte for å presentere seg:
– Teknologigruppen:

– Bjørn Bakke (Sørlandet) tar over som leder av teknologigruppen etter Jochen.
– Gruppen har et ønske om konkrete arbeidsoppgaver og ønsker hjelp for å strukturere videre arbeid.
– Forslag til arbeidsoppgaver: Prosedyrer på vedlikehold av utstyr. Fjernovervåking – hva som kommer av ny teknologi.

– Arbeidsgruppen:

– Kristin Næss Risto (Tromsø)tar over som leder etter Per Arne Lier Olsen som fortsetter som medlem i gruppen.
– Hovedsak i arbeidsmøte er at Helfo vil delta på seminar på Olavsgaard og i den anledning vil det være et møte i pausen
mellom noen representanter fra arbeidsgruppen og Helfo.

Neste NNB-møte 25. januar 2018

2 Responses

 1. Thien

  Hva er statusen for risikovurderingen av Dexcom G5? når vil dette bli tilgjengelig for forbrukere som ønsker å bytte fra G4 til G5? Denne vurderingen har pågått i utrolig lang tid, og mtp fordelene med G5 så er det veldig synd at vi i norge må vente på en teknologi som kan hjelpe oss betraktelig.
  Produktet ble FDA godkjent i 2016 og G6 som er en oppgradering av G5 ble nylig FDA godkjent nå i 2018.
  Hvorfor tar det så lang tid?
  En risikovurdering burde ikke ta lengre tid enn noen uker.ikke flere måneder/år!

 2. Gunnar

  Er dette trenering av godkjenningen for å spare penger for helseforetaket?