Olavsgaard konferransesalen

NNB informerer: Presentasjon av noen av foredragsholderne på Olavsgaard 2017

Natasha Kjærstad Pedersen
Natasha Kjærstad Pedersen

Onsdag 8. november kl. 15 – 16 «Fra å være profesjonell pårørende til å være profesjonell»

Natasha Kjærstad Pedersen er daglig leder og fagansvarlig for den eneste organisasjonen i Norden som jobber for barnepalliasjon. Foreningen for barnepalliasjon FFB som tidligere het «Ja til lindrende enhet og omsorg for barn- JLOB».

Hun er utdannet teolog og helsefagarbeider og har gjennomført en rekke internasjonale kurs og e-læring i barnepalliasjon de siste syv årene, samt en modul på masternivå i Cardiff. Natasha satt også i en internasjonal utviklingskomite i «International Children’s Palliative care Network – ICPCN» som jobber for barns rett til palliasjon globalt  fra 2011 og fem til sommeren 2016.

Hun har vært styremedlem i Elisabeth Kübler Ross Foundation fra 2013. Hun har ledet og vært ansvarlig for Norges første konferanse i barnepalliasjon i 2012 og den Nordiske i 2015.

Hun har gitt ut boken «den lilla ballongen», skrevet en hel rekke fagartikler og innlegg om barnepalliasjon nasjonalt og internasjonalt i ulike fagtidsskrifter og samfunnsdebatter.

Hun holder foredrag, kurs og undervisning om temaet og var representant i utarbeidelse av nasjonale faglige retningslinjer for lindrende behandling for barn i Helsedirektoratet som ble ferdig i vår 2016 og var med i referansegruppen i HDIR som jobbet med Fagrapport i lindrende behandling. Hun satt også i ekspertutvalget som fikk i oppdrag å identifisere og anbefale forbedringer i NAV.

I desember 2014 gav hun ut et 60 siders informasjons- og opplysningshefte om barnepalliasjon gjennom JLOB, samt at hun nå er i gang med arbeidet med norsk utgave av fagboken Oxford Textbook i barnepalliasjon sammen med kommuneforlaget. Boken ble utgitt i oktober i 2016. Hun har også vært prosjektleder for boken «Berørt- historier om ventesorg» som ble utgitt i 2017.

I begynnelsen av november i 2015 ble hun invitert til å delta i et ekspertpanel i Roma der hun var med på å utarbeide en global veileder for barns rett til åndelig omsorg i barnepalliasjon.

I mai 2016 oppnevnte regjeringen et NOU arbeid i palliasjon der Natasha er representant for barnepalliasjon. Arbeidet skal være ferdig desember 2017.

I tillegg har også Natasha erfaring som mor til et alvorlig sykt og døende barn gjennom 17 år.


Pål Riise
Pål Riise

Onsdag 8. november kl. 16.15 – 17.15 «Finnes det et liv før døden?»

Moromannen Pål Riise har i de senere år, virkelig etablert seg som en av de mest kjente humoristene fra vårt nordligste fylke.

Pål Riise gir deg nord-norsk humor på sitt aller beste. Den er tydelig, den er krydret og direkte, og ikke minst: Den er fullstendig latterlig!

Pål leverer som vanlig et sammensurium med alt fra sang og musikk, konspirasjonsteorier, samfunnskritiske betraktninger, personlige utleveringer, til mer tradisjonell stand-up komikk. Han gir deg med andre ord full pakke.

Pål irriterer seg over ting du aldri kunne forutse, og han gir deg løsninger på problemer du ikke engang visste at du hadde. Alt med en herlig snert, og ikke minst en solid dose selvironi.

Stort sett vet man heldigvis hva man får, dersom man går på et Pål Riise show. Det aller meste faktisk!


Berit Herlofsen
Berit Solveig Herlofsen

Torsdag 9. november kl. 09.40 – 10.40 «Tildeling av behandlingshjelpemidler – konsekvenser av at slike beslutninger nå anses som helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven»

Juridisk rådgiver i Helse Sør-Øst RHF Berit Solveig Herlofsen.

Berit Herlofsen er ansatt i juridisk avdeling i Helse Sør-Øst RHF, noe hun har vært fra helseforetaksreformens start i 2002 (først i Helse Sør RHF deretter i Helse Sør-Øst RHF).

Hun arbeider mest med ulike spørsmål innen fagfeltet helserett, særlig temaer knyttet til pasientrettigheter, håndtering av henvisninger og prioritering.

Før hun valgte å fokusere på helserett, arbeidet hun nesten fem år hos Sivilombudsmannen med generell forvaltningsrett.

Berit tok sin juridiske utdannelse sent, og har derfor også annen utdanning og arbeidserfaring fra før. Stikkord her er pedagogikk og arbeid innen helse- og sosialsektoren.

Hun har de siste årene vært tilknyttet NNB (Nasjonal nettverksgruppe for behandlingshjelpemidler), og har derfor, sammen med NNBs medisinsk rådgiver, deltatt på mange av NNB sine møter.


Geir Kristian Gotliebsen
Geir Kristian Gotliebsen

Torsdag 9. november kl. 13.10 – 13.30 «Opplæring til pasienter og kommunen»

Geir Kristian Gotliebsen «Spesialsykepleier i lungefaget, fordypning i ventilasjon- og respirasjonsstøtte».

Jobber klinisk med søvnregistrering og tilpasning av pustestøtte, da med opplæringsansvar til de som trenger det.

Ansatt ved Behandlingshjelpemidler siden februar 2004, kontor på Lungepoliklinikken som vi har en nært samarbeid med»

10% prosjektmedarbeider ved Nasjonalt Kompetansesenter for Hjemmerespirator behandling på si.