Påmelding til Olavsgaard 8.- 9. november 2017

publisert i: Seminarer | 0

Påmelding til Olavsgaard 8.-9. november 2017 :


Husk BHM-ledermøte 08. november kl. 10 – 11

Program Olavsgaard-seminaret

Dag 1 onsdag 08.11.17 Geir Kristian Gotliebsen – møteleder

11:00–12:30 Registrering og lunsj
12:30–12:45 Musikalsk åpning
12:50–13:00 Åpning og informasjon

v/Gunn Margareth Krogenes Larsen, NNB-leder

13:00–13:15 Medusa – Presentasjon av Systemeierstyret- Mandat og oppgaver- Status
v/ Per Arne Jørgensen, leder i Systemeierstyre Medusa
13.15–13.30 Presentasjon av Forvaltningsrådet- medlemmer- oppgaver og pågående arbeid
v/ Kristin Næss Risto, sykepleier v/Behandlingshjelpemidler på universitetssykehus i Nord-Norge, Tromsø
13:30–14:15 Medusa presentasjon
v/Christer Jacobsson, systemutvikler SoftPro
14:15–14:30 15 minutter kaffepause
14:30–15:00 Spørsmål og innspill til Christer Jacobsson om Medusa, eventuelt også til Systemeierstyret og Forvaltningsrådet
15:00–16:00 Fra å være profesjonell pårørende til å være profesjonell
v/Natasha Kjærstad Pedersen, daglig leder/fagansvarlig i Foreningen for Barnepalliasjon (FBB) se egen omtale av foreleser:
Omtale
16:00–16:15 15. minutter pause med kaffe og kake
16:15–17:15 «Finnes det et liv før døden?»

v/Pål Riise, komiker, «sjuk mainn», «staut finnmarking», humorist se egen omtale av foreleser: Omtale

Middag i Vinterhagen oppe i Spisesalen kl. 20.00

Dag 2 torsdag 09.11.17 Kjersti Tollaksen – møteleder

08:30–08:35 Åpning av Dag 2 – oppsummering av dag 1

Åpningsmusikk ved Dag Søgaard

08:40–09:40 Tildeling av behandlingshjelpemidler – konsekvenser av at slike beslutninger
nå anses som helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven

v/ Berit Herlofsen, juridisk rådgiver i Helse Sør-Øst RHF Se egen omtale av foreleser: Omtale
09:40–10:40 Nye avtaler på insulinpumper, forbruksmateriell og CGM, kompresjonsplagg og
oksygenkonsentrator (evt. nye prosjekter)

v/Andreas Rystrøm, Kategorisjef for BHM, Sykehusinnkjøp HF
10:40–10:55 15 minutter pause med kaffe og kake
10:55–11:25 Diabetesforbundets perspektiv på teknologi, utvikling og implementering
v/Sverre Ur, medlem av Diabetesforbundets sentralstyre
11:25–12:10 Innføring i Norm for informasjonssikkerhet og veilederen for medisinsk utstyr

v/Jan Gunnar Broch, seniorrådgiver og leder for sekretariatet for Normen, Direktoratet for e-helse

12:10–13:10 Oksygenbehandling
v/Toril Pedersen, overlege og seksjonsleder ved Lungemedisinsk avdeling, Akershus universitetssykehus HF
13:10–13:30 Opplæring til pasienter og kommunen (hjemmetjenesten, sykehjem og team), ansvar og utfordringer

v/Geir Kristian Gotliebsen, spesialsykepleier i lungefaget ved Behandlingshjelpemidler, UNN avdeling Harstad Se egen omtale av foreleser: Omtale

13:30- 14:00 Oppsummering, QUIZ med premie, avslutning og lunsj buffé