Møtereferat NNB (illustrasjon)

Referat NNB-møte 29.05.17

publisert i: Kalender, Møtereferater | 1
Møteleder: Gunn M.Krogenes Larsen Tid: 10.00 – 15.00
Referent: Linda Haveland Sted: Oslo møtesenter GWPL 5
Deltakere: Anne Rødal, Dag Søgaard, Bjørn Grytli, Berit Herlofsen, Elisabeth Fahlstrøm, Gunn Krogenes Larsen, Jon Bruun-Hanssen, Kjersti Tollaksen, Leif Arne Rask, Kamilla Albrigtsen.
Fravær: Kristian Fougner, Bård Skage.

 

Sak Sakstittel/referat

A.

I.

Godkjenning av innkalling og saksliste.

Innkalling og saksliste godkjent med tilleggssaker under eventuelt.

II

Godkjenning av referat fra NNB-møte 10.03.17.

Referatet er godkjent og lagt ut på nettsiden.

12‑2017

Medusa – implementering av rapporter, administrativ avgjørelser/oppgave.

Innkjøpsprosess av avtaler

Gunn orienterte fra brukermøte i Medusa 23. mai der Kjersti og Anne også deltok.

Lenken: kilden.sykehusene.no/display/MEDUSA er nå satt inn under nyttige lenker på nettsiden.

Det ble referert fra møte:
 • Det oppleves som et bra system, men det rapporteres om mange «trykk/klikk».
 • Lokale integrasjoner med mye valg.
 • Felles register – database, integrasjon, rapport og innstilling.
 • Observant på pasientdata og utstyrsdata, hvilket system skal ivareta disse, Medusa? Dips?
 • Det er blitt etablert en mobilapp mot Android telefon som gir gode lagermuligheter.
 • 100 før-definerte rapporter og grafer i Medusa og disse vil bli videreutviklet for en mer brukervennligtilpasning mot Behandlingshjelpemidler.

Det er meldt inn flere representanter fra BHM i Forvaltningsrådet:

 • Magnar Heltne, BHM Helse Førde,
 • Gunnar Mietinen, BHM St. Olavs,
 • Roy Veimoen, BHM Universitetssykehuset Nord-Norge,
 • Sindre G. J. Hoel, BHM Oslo universitetssykehus.

Anne bemerket at det blir viktig at vi gir beskjed om hva vi i BHM trenger til Medusa og SoftPro.

Innkjøpsprosess av avtaler

Sykehusinnkjøp HF etablerer seg nytt nasjonalt. De går igjennom roller og tydelighet på anskaffelser. BHM er en egen innkjøpskategori og vi konkluderte med å avvente innspill fra dem. Det var en henstilling til å ha god kontakt i eget HF- Innkjøp og å melde inn til foretaket. Viktig i disse prosessene er regional deltakelse.

13‑2017

Møte mellom jurister –

– Berit informerer om tema som ble diskutert i møte den 25. april i Bergen.

Berit informerte fra presentasjonen: «Tildeling av behandlingshjelpemidler som del av helsehjelpen – konsekvenser»

(Presentasjon internt på Forum)

Det ble enstemmig vedtatt i møte om opprettelse av en arbeidsgruppe som kan se og jobbe med å tydeliggjøre BHM-enhetenes prosedyrer/rutiner frem mot Olavsgaard seminar.
Følgende deltakere fra hver region i landet:

 • Helse Nord Leif Arne,
 • Helse Midt Norge Bjørn,
 • Helse Vest Gunn, (backup Kjersti)
 • Helse Sør-Øst Elisabeth, (backup Dag)
 • RHF Berit.
  Gunn kaller inn til Lynch-møte mandag 26. juni kl. 09.00

14‑2017

Informasjon ved Elisabeth

Intern rapport

 • Se referat på Forum.

Kjønnsdysfori – videre informasjon vedrørende proteser

Et nasjonalt samarbeid på utlevering av vester og «ikke erigerte penis-proteser» tilstrebes å være på plass i løpet av 2017.

15‑2017

Diabetes – viderebehandling av ny avtale v/Kjersti

Nytt anbud er under arbeid og midlertidig avtale er inngått.

16‑2017

Eventuelt

Kompresjon – nytt anbud i oppstart v/Gunn

Prosessen med ny anskaffelse har startet og ny avtale forventes å være på plass i slutten av 2017.

BHM-ledermøte i morgen tirsdag 30. mai.

Forberedelse og gjennomgang av sakslisten til møte i morgen.

Saker vi ønsker å diskutere på møte:

 • PA-pliktig utstyr
 • Nasjonalt Register for LTMV

Skjema: er under diskusjon og dette vil sees på i sammenheng med organisering knyttet opp mot etablering av Medusa og Dips.

Uansett hvilket valg en måtte ta er skjema til god hjelp for kommunikasjon og dokumentasjon for vår virksomhet.

Olavsgaard seminar 8.-9. november 2017

Program og påmelding vil bli lagt ut på våre nettsider i august/september.

Neste NNB-møte torsdag 7. september 2017

 1. John Sigurd Høgbråthen

  Ser i referat fra 10.3 under avsnitt \»Område diabetes og bruk av CGM/2017\» at nye CGM G5 er til utprøving ???? Hvorfor?? Denne er jo allerede tatt i bruk i mange sammenlignbare land – Hva skal vurderes. Jeg har benyttet G4 fra og med denne ble godkjent og dette har snudd livet mitt opp/ned til det bedre – jeg fungerer nå svært bra i min jobb som Ingeniør i Kongsberg Gruppen. G5 vil yttelig forbedre min situasjon (og alle andre oppegående diabetikere) i og med at denne kan dele resultater med andre samt at du får resultatene direkte på Apple Watch (må kjøpes av den enkelte selvsagt) noe som overfløldiggjør den gamle dexcom monitoren. Her trengs det ingen utprøving – dette er blitt gjort i USA, Sverige, England m.flere og den fungerer utmerket.

  Mvh

  John Sigurd Høgbråthen
  Jhogb@broadpark.no