Jo Roislien matematiker og forsker

Påmelding og program for Olavsgaard seminar onsdag 9. – torsdag 10. november 2016

publisert i: Nyheter, Seminarer | 0

 

 

Program

Dag 1 – onsdag 9. november – møteleder Leif Arne Rask

11:00–12:30 Registrering og lunsj
12:30–12:45 Musikalsk åpning
12:50–13:00 Åpning og informasjon

v/Gunn Margareth Krogenes Larsen, NNB-leder

13:00–14:00 Teknologiske løsninger i pasientbehandling – utfordringer og muligheter
v/Erik Fosse, professor Intervensjonssenteret Oslo Universitetssykehus HF
14:00–14:30 30 min kaffepause
14:30–15:30 Samhandling

v/ Anders Grimsmo, professor ved Institutt for samfunnsmedisin NTNU

15:30–16:15 BHM sin rolle i E-helse
– belyst gjennom avstandsoppfølging av personer med kroniske sykdommer

v/Kristine Brevik, seniorrådgiver og prosjektleder for tjenesteutvikling og utprøving, Direktoratet for E-helse/Helsedirektoratet

16:15–16:30 15. minutter pause med kaffe og kake
16:30–17:30 «Kunsten å kommunisere det kompliserte»

v/Jo Røislien norsk matematiker, biostatiker, forsker innen medisin, forfatter, foredragsholder og programleder på TV

Jo Roislien matematiker og forsker
Jo Røislien matematiker og forsker
Klokken 20.Middag oppe i Spisesalen Vinterhagen

 

Dag 2 – Program torsdag 10. november – møteleder Kjersti Tollaksen

08:30–08:35 Åpning av Dag 2

Åpningsmusikk ved Dag Søgaard

08:40–09:40 Arbeid med Innkjøpskategorier

v/HINAS Trond Skorstad, Innkjøpsdirektør MTU og IKT og
Andreas Rystrøm, Kategorisjef for BHM

09:40–10:30 Insulinpumper og glukosemålere-oppdatering og utviklingstrekk

v/Kristian Fougner, Endokrinolog ved St. Olavs Hospital HF

10:30–10:45 15 minutter pause med kaffe og kake
10:45–11:30 Regionalt arbeid innen smittevern

v/Egil Lingaas, Overlege ved Avdeling for smittevern, Oslo universitetssykehus HF

11:30–12:15 Presentasjon av NNB Handlingsplan

v/Gunn Krogenes Larsen, leder NNB og Jon Brun-Hanssen, nestleder NNB

12:15–12:25 10 minutter kaffepause
12:25–13:30 Deltakernes time- Innspill fra deltakere*

  • informasjon fra Teknologigruppen v/leder Jochen Olaf Schrank
  • informasjon fra Arbeidsgruppen v/leder Per Arne Lier Olsen
13:30 Oppsummering, avslutning og lunsj buffé

 

* Forslagskasse for innspill til deltakerens time finner du bak i aulaen.

Innspill kan du også melde inn til NNB-sekretær, epost: Linda.Haveland@helse-bergen.no