Ny offensiv fra NNBs Arbeidsgruppe for forbruksmateriell

publisert i: Nyheter | 0

Gruppen har vært inne i en liten periode med lav aktivitet, men hadde mandag 23/11 et heldagsmøte i Oslo hvor nye oppgaver ble tatt opp og arbeidet med. Vi har fått i oppdrag fra NNB om å utvikle innholdet på nettsidens innhold og omtale av «Forbruksmateriell» og «Utstyr.» I tillegg gjennomgår vi det som står under «Ofte stilte spørsmål» og vil kvalitetssikre innholdet der. Vi regner med at det vil bli synlige resultater på nettsiden før jul. Gruppa er en entusiastisk gjeng som gjerne tar i mot nye oppdrag og utfordringer.

Med i gruppe er (fra venstre): Inger Johanne Salomon (Helse Bergen), Monica Østvik (A-hus), Grethe Korsnes (Sykehuset Østfold), Marit Moland (Sykehuset Sørlandet), Elin Grande (St.Olavs Hospital) og Per Arne Lier Olsen (Sykehuset Telemark). Geir Gotliebsen (UNN) er med i gruppa, men var ikke tilstede på dette møtet.

Per Arne Lier Olsen.