Behandlingshjelpemidler (logo fem kuler på hvit bakgrunn)

Prosedyre – overflytting/overføring av pasienter mellom behandlingshjelpemiddelenheter

publisert i: Nyheter, Prosedyrer | 0

Overføring av pasienter mellom behandlings­hjelpe­middel­enheter

Generelt

Overføringsinformasjon skal oversendes uten unødvendig forsinkelse etter at flytting er blitt kjent.

Oversendelsen skal inneholde tilstrekkelig informasjon for at både pasient og utlånt utstyr kan registreres tilfredsstillende av mottaker. Pga forskjellig praksis lister dette dokumentet opp en oversikt over hva overføring skal inneholde.

Før overføring settes i gang skal følgende kriterier være oppfylt

 • Pasient flytter permanent til ansvarsområde av en annen behandlingshjelpemiddelenhet
 • Flytting er registrert i folkeregister

Hvilken informasjon skal overføring inneholde?

Informasjon om pasient:

 • Personnummer, etternavn, fornavn
 • Pasientens ny adresse som registrert i folkeregister
 • Kopi av søknader og annen relevant korrespondanse

Informasjon om utstyr:

 • NKKN-nummer hvis utstyret er registrert med sentral type
 • Fabrikat, modell, handelsnavn
 • Serienummer
 • Finansert av
 • Mottaksdato
 • Garantiutløp
 • Pris
 • Gammelt registreringsnummer av overførende enhet
 • Opprinnelig utlånsdato