Mennesker med puslespill (illustrasjon)

Velkommen til nye nettsider

publisert i: Nyheter | 1

Nasjonal Nettverksgruppe for Behandlingshjelpemidler (NNB) publiserer nye nettsider.

Hensikten med endringene

  • Nettstedet har fått bedre tilgjengelighet for brukerne på alle medier; pc, nettbrett og mobil
  • Forbedre vedlikehold og hyppigere oppdateringer. VI gjør dette ved at ansvaret for produksjon og vedlikehold blir fordelt på flere medlemmer i NNB.
  • Forumsider for ansatte som jobber med behandlings­hjelpe­midler innenfor helsevesenet.

I starten vil brukerne av Behandlingshjelpemidler.no sikkert oppleve at det mangler informasjon som tidligere har vært tilgjengelig. Dette skyldes både at:

  1. det tar tid å legge over stoff som skal være med fra de gamle nettsidene
  2. samt at mye stoff ikke lenger har særlig aktualitet

Navigasjon på hjemmesiden er også endret i forhold til tidligere.

Dersom du savner informasjon eller har forslag til endringer og tillegg, så setter vi pris på dine tilbakemeldinger.

Send oss dine tilbakemeldinger

One Response

Legg inn en kommentar