Mennesker med puslespill (illustrasjon)

Velkommen til nye nettsider

publisert i: Nyheter | 1

Nasjonal Nettverksgruppe for Behandlingshjelpemidler (NNB) publiserer nye nettsider.

Hensikten med endringene

  • Nettstedet har fått bedre tilgjengelighet for brukerne på alle medier; pc, nettbrett og mobil
  • Forbedre vedlikehold og hyppigere oppdateringer. VI gjør dette ved at ansvaret for produksjon og vedlikehold blir fordelt på flere medlemmer i NNB.
  • Forumsider for ansatte som jobber med behandlings­hjelpe­midler innenfor helsevesenet.

I starten vil brukerne av Behandlingshjelpemidler.no sikkert oppleve at det mangler informasjon som tidligere har vært tilgjengelig. Dette skyldes både at:

  1. det tar tid å legge over stoff som skal være med fra de gamle nettsidene
  2. samt at mye stoff ikke lenger har særlig aktualitet

Navigasjon på hjemmesiden er også endret i forhold til tidligere.

Dersom du savner informasjon eller har forslag til endringer og tillegg, så setter vi pris på dine tilbakemeldinger.

Send oss dine tilbakemeldinger