Helse- og omsorgsdepartementet (logo)

Oksygen ved reiser til utlandet

publisert i: Brev fra myndighetene | 0

Hvem dekker kostnadene og administrerer utstyret når en pasient med behov for oksygen skal til utlandet?

Helseforetakene skal dekke oksygenbehandling innenlands, herunder på reiser og ferie. For reiser til og fra utlandet gjelder nye regler fra 1. juli 2011:

Oppdatering fra HELFOs hjemmeside: Les mer……

Endring i stønad til oksygen på flyreiser til utlandet

Fra 1. juli 2011 blir det lettere for personer som trenger oksygenbehandling på flyreiser til og fra utlandet å få dette refundert fra HELFO.

Det har tidligere ikke vært mulig å gi stønad til oksygen for personer som kun trenger oksygenbehandling på flyet, ved utenlandsreiser. Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Helsedirektoratet endre rundskrivet som regulerer dette, slik det blir mulig for HELFO å gi refusjon fra 1. juli 2011. Endringen vil ikke ha tilbakevirkende kraft.

På grunn av økt saksmengde og ferieavvikling må det påregnes noe lengre saksbehandlingstid enn vanlig.

Det er ikke nødvendig med forhåndstilsagn fra HELFO for å få stønad. Det vil si at man kan søke om stønad etter at reisen er gjennomført.