Møtereferat NNB (illustrasjon)

Referat Arbeidsmøte 18.-19.09.2014

publisert i: Møtereferater | 0
Møteleder: Dag Søgaard Tid: 09.00-1600
Referent: Linda Haveland /Dag Søgaard Sted: HSØ-møtesenterGrev Wedelsplass 5, Oslo
Deltakere: Dag Søgaard, Leiv Hellefossmo, Bjørn Grytli, Gunn M. Krogenes Larsen, Elisabeth Fahlstrøm, Kjersti Tollaksen, Jon Bruun-Hansen,Fra arbeidsgruppen: Inger Johanne Salomon, Kristin Næss Risto,for Kathrine Olsen: Jochen Olaf Schrank,fra NyttNettsted: Ingebjørg Synnøve Thoresen; Knut Sparhell
Fravær: Bård Skage, Kristian Fougner; Berit Herlofsen, Anne Rødal, Kathrine Olsen

 

 

Sak Sak

I.

Godkjenning av innkalling og sakliste

II.

Godkjenning av referat fra NNB-møte 16.6.2014

III.

Gjennomgang av referat fra møte med møte for behandlingshjelpemiddelenhetene i Norge 17.6.2014

27–2014

Ny hjemmeside

 • Opplæring i bruk av ny hjemmeside
  • Skal sette alle i stand til å legge inn og redigere innlegg mv.
 • Hva skal overføres fra nåværende hjemmeside,
 • Utforming av hjemmesiden
 • Brukerforum/ Lukket hjemmeside for medlemmer
 • Dugnad overflytting av stoff
 • Hva skal med av nytt stoff?
 • Ansvar og oppgavefordeling mht presentasjon av nyheter og nytt innhold/ vedlikehold av hjemmesiden
 • Arbeidsgruppens rolle og ansvar

Torsdag 18. september:

Det ble bestemt ved innledning av møte at det skulle skrives en generell informasjon fra disse 2 dagers arbeidsmøte.

Nytt Nettsted ved Ingebjørg Synnøve Thoresen og Knut Sparhell er valgt som ny leverandør for våre hjemmesider. De gjennomgikk forslag til løsning på nye nettsider med tema:

 • Registrering,
 • Presentasjon,
 • Opplæring,
 • Foto.

Det ble informert at både offentlige og lukkede sider er foreløpig lukket. Vi kan gi tilbakemelding på layout fram til 1 uke før åpning av sidene, dvs. 17.10.2014.

De nye nettsidene skal presenteres ved seminaret på Olavsgaard den 23. oktober.

Det er et krav om universell utforming av alle nye nettsider fom 01.07.2014  og dette betyr at bl.a. bilder og filer må gis et navn som er forståelig også som maskinell opplest tekst. Det ble presisert at det er viktig å skrive korte avsnitt, forslag maks 3 linjer og at teksten gies luft, bruk overskriftsnivåer for underinndeling av tekst og at alle innlegg skal ha en kategori; Nyheter, Rapporter, Seminarer, Spesielle avklaringer, Søknader etc.

Fredag 19. september:

Dag presenterte en gjennomgang av punktene fra torsdags møte.

Det var viktig å få avklart svar på Ingebjørgs spørsmål til oss når det gjelder oppsett på nettsidene slik at vi får frem en viss struktur på sidene.

Det ble fremholdt at vi ønsker at de bilder som vises beskriver det underliggende i best mulig grad. Rubrikken mandat skal fjernes og erstattes med Nyttige lenker og rubrikken Spesielle avklaringer vurderes til Råd og rettigheter.

Ansvar for å kvalitetssikre rubrikkene ble fordelt mellom møtedeltakerne der den enkelte påtar seg oppgaven med å kvalitetssikre og få til et forslag og en viss struktur med litt innhold som  et grunnlag til 1. oktober. Det ble opplyst at vi kan bruke forum til å utveksle løsninger og spørsmål slik at vi hjelper hverandre. I forum er det et ønske om en egen kategori for arbeidsgruppen.

Ønske fra UNN at vi fortsatt bruker epost da noen helseforetak ikke har oppdaterte nettløsninger.

28–2014

Veileder for Behandlingshjelpemidler

Innledende diskusjon om behov for revidering og tanker om hva veilederen skal være

Den skal revideres.

29–2014

Nasjonalt seminar for behandlingshjelpemidler 2014- status

Program og påmelding er lagt ut på hjemmesiden.

30–2014

Eventuelt

Neste NNB-møte er planlagt til:

Onsdag 22. oktober kl.12.00 på Olavsgaard, dagen før seminaret den 23. og 24. oktober 2014.

Deltakere som deltok på arbeidsmøte den 18. og 19. september ønskes også som deltaker til møte den 22. oktober.