Olavsgaard konferransesalen

Program NNB Olavsgaard-seminaret 23.- 24. oktober 2014

publisert i: Seminarer | 0

Nasjonal Nettverksgruppe for Behandlingshjelpemidler presenterer følgende program for Olavsgaard-seminaret 2014.

Dag 1

Torsdag 23.10.

Hovedtema:

Fremtidens pasient

11.00-12.30 Registrering og lunsj
12.30-12.45 Musikalsk åpning
Ved 3. klasse ved musikklinjen, Jessheim videregående skole,
12.50–13.00 Åpning og informasjon
Ved leder for nasjonal nettverksgruppe for behandlingshjelpemidler Dag Søgaard
13.00-13.20 Foredrag Krongleverket
Ved leder for nasjonal nettverksgruppe for behandlingshjelpemidler Dag Søgaard
13.20-14.00 Morgendagens omsorg – Stortingsmelding 29
Ved seniorrådgiver Lasse Frantzen i omsorgstjenesteavdelingen og programleder for det
nasjonale velferdsteknologiprogrammet, Helsedirektoratet
14.00-14.30 Pause med kaffe og kake.
14.30-15.15 BHM og nasjonal samordning av innkjøp – status og veien videre
Ved adm. direktør Harald Johnsen v/ HINAS
15.15-16.00 Ny forskrift om håndtering av medisinsk utstyr
Ved seniorrådgiver Petter Alexander Strømme, Helsedirektoratet v/ Avdeling for
medisinsk utstyr og legemidler
16.00-16.15 Beinstrekk
16.15-17.15 «Feite folk er late! Om stigmatisering av overvektige»
Ved fysioterapeut/psykolog Tina Avantis Johnsen v/Oslo universitetssykehus HF

Dag 2

Fredag 24.10.14

Hovedtema:

Respiratorisk behandling

08.30–08.35 Åpning av dag 2
08.35-09.15 Livsopprettholdende behandling med slimmobilisering
Ved spesialfysioterapeut- barn Brit Hov, v/Oslo universitetssykehus HF, og fysioterapeut
og stipendiat Tiina Maarit Andersen v/Helse Bergen HF. Begge ansatt ved Nasjonalt
Kompetansesenter for hjemmerespirator behandling,
09.15-09.45 Oksygen? Får pasienten egnet utstyr til hjemmebruk og «på tur»? Hva er mulighetene
og utfordringene?
Ved bioingeniør og doktorgrad innen oksygenbehandling Anne Edvardsen Seksjonsleder for laboratoriet Glittre/Forsker FoU
09.45-10.30 BIPAP- behandling
Ved dr Ahmed Rizwan Sadiq Lungeavdeling v/Akershus universitetssykehus
10.30-11.00 Pause med kaffe og kake
11.00-11.30 Smittevern
Ved overlege Egil Lingaas, Avdeling for smittevern v/Oslo universitetssykehus HF
11.30-12.15 Samarbeid med BHM
Ved fagdirektør Pål Wiik v/Akershus universitetssykehus HF
12.15-13.15 Ansvar for EL sikkerhet utenfor sykehus
Ved Magne Toft v/ Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap –
Arnfinn Gisleberg, institusjonsleder ved Lørenskog sykehjem Utviklingssenter for sykehjem i Akershus
Debatt
13.15-13.30 Beinstrekk og påfyll med popcorn og softis
13.30-14.00 Medisinsk- teknisk avdeling og bistandsarbeid – Utplassering og praksis ved sykehus påZanzibar.
Ved avdelingsingeniør Anja Reinholdtsen- og lungesykepleier Irene Morild, Medisinsktekniskavdeling, SBH v/Haukeland Universitetssjukehus HF
14.00-15.00  Oppsummering, avslutning og lunsjbuffè