Møtereferat NNB (illustrasjon)

NNB-arbeidsmøte 18.-19.9.2014

publisert i: Møtereferater | 0

Både offentlige og lukkede sider er foreløpig lukket

Vi kan gi tilbakemelding på lay-out fram til åpning av sidene, dvs. 24.10.2014

Søknadsskjema må endres til f.eks. anmodning/henvendelse om utlån e.l.

For å få større font i innlegg i Forum innledes teksten med: # (nr.tegn + mellomrom)

Det er ikke lagt opp til at det skal legges vedlegg med i innlegg.

Hvilke stoff og dokumenter skal hhv. legges offentlig og lukket

Det er krav om universell utforming av offentlige hjemmesider. dette betyr at bl.a. bilder og filer må gis et navn som er forståelig også som maskinell opplest tekst

Vi må avklare om det skal etableres egne e-postadresser på hjemmesiden, f.eks. leder, sekretær. Det lages både funksjonelle og personlige løsninger, f.eks. *protected email*

Det kan dedikeres egen redaktør for Forum

Forum: Vi må avklare hvilke kategorier vi skal ha

Vi må avklare roller dvs. redaktør, forfatter osv.

Vi må ha en felles terminologi f.eks. hva som er offentlig ver lukket og hva som er på forsiden ver på baksiden

Hvordan skal strukturen på forsiden være, dvs. hva skal ligge fast og hva skal ligge øverst

Foreløpig er det kun mulig å lage et innlegg i Forum klebrig i oversikten over alle innlegg og ikke på den enkelte kategori

Det må lages søkeboks på forsiden (bestilling til Nytt Nettsted)

Navigasjon på hjemmesiden gjennomgås

Nytt Nettsted sørger for at hjemmesiden oversettes til norsk også mht faner

Innlegg på Offentlig side:

  1. På sider ligger det statisk innhold som ikke skal endres ofte. Vi må ta stilling til va som er statisk info og hva som skal ligge som det
  2. Innlegg er ikke-statisk er nyheter o.l. som flyttes nedover etter hvert som det kommer nye innlegg
  3. Skriv med korte avsnitt, maks 3 linjer, og med mye luft
  4. Bruk overskriftsnivåer for underinndeling av tekst
  5. Alle innlegg skal ha en kategori; Nyheter, Rapporter,  Seminarer,  Spesielle avklaringer, Søknader
  6. Stikkord benyttes for å knytte sammen ulike innlegg med relatert innlegg. det vanligste er å bruke substantiv og egennavn
  7. Det kan legges inn Framhevet bilde dvs at bildet vil komme øverst i innlegget. Husk å endre navnet på alle medier som settes inn.
  8. Tittel på innlegget bør være god og gjennomtenkt. Vi må ta stilling til bruk av by-line
  9. Hvordan sende et utkast til uttalelse eller godkjenning: Rediger Til gjennomgang og aktiver Til ventende. Ventende innlegg legger seg i oversikten over alle innlegg
  10. Det er mulig å tildele rolle som kun gir tilgang til å lage kladd