Møtereferat NNB (illustrasjon)

Referat NNB-møte 16.06.2014

Møteleder: Dag Søgaard Tid: 10.00 – 15.00
Referent: Linda Haveland (sekretær) Sted: HSØ-møtesenter, RosmersholmGrev Wedelsplass 5, Oslo
Deltakere: Dag Søgaard, Bjørn Grytli, Gunn M. Krogenes Larsen, Elisabeth Fahlstrøm, Berit Herlofsen, Kathrine Olsen, Kjersti Tollaksen, Anne Rødal, Leiv Hellefossmo
Fravær: Bård Skage, Kristian Fougner

 

Sak Saktittel/referat Ansvar

I.

Godkjenning av innkalling og sakliste

 

II.

Godkjenning av referat fra NNB-møte 31.3.2014 og publisert på hjemmesiden

 

 19-2014

Ny hjemmeside

 
  Knut Sparhell fra Nytt Nettsted presenterte ny hjemmeside med nytt design. Design har samme farge og logo som sidene til RHF.Hjemmesiden er inndelt i 2 sider, en offentlig side og en medlemsside. Medlemssiden vil ha et diskusjonsforum som deles inn i temabaserte tråder med faglig tema som: forbruksmateriell, utstyr, seminar, generelt. Første diskusjon starter en ¨tråd¨.

Arbeidsgruppen vil ha en sentral rolle i utarbeidelse av de nye nettsidene. (Gunn ivaretar dialog med arbeidsgruppen).

Ferdig løsning vil bli presentert på Olavsgaard den 23. og 24. oktober.

Det vil bli holdt workshop den 18. og 19. september der også 2 deltakere fra arbeidsgruppen vil delta. Møtested: møterom: Per Gynt, Helse Sør-Øst, Grev Wedelspl 5. Oslo.

 

 20-2014

Møte med Helsedirektoratet

 
  Helsedirektoratet kontaktet oss for en dialog og et nærmere samarbeid.Fra Helsedirektoratet møtte Liv Hege Kateraas og Cesilie Aasen.

Dag informerte om våre tjenester og fortalte litt om vår historikk.

Det ble i møtet stilt spørsmål knyttet til avklaring av hvilken rolle Helsedirektoratet skal ha i forhold til Helseforetakene og Departementet, og hva som eventuelt skal jobbes med.

Begge parter var enig at en ønsker en videre dialog og nærmere samarbeid.

De ønsker å holde et innlegg for oss på Olavsgaard.

 

 21-2014

Nasjonalt seminar for behandlingshjelpemidler 2014- status

  • Program
  • Forberedelser
  • Publisering
 
Gunn presenterte foreløpig program. Det vil bli noen endringer i tid.Programkomiteen ferdigstiller program i slutten av august.

Invitasjon, påmelding og program legges ut på hjemmesiden i medio september.

Det sendes invitasjon til fagdirektørene ved Helseforetakene.

 

 22-2014

Insulinpumper Utvikling i forbruk og kostnader (basert på tall fra noen HF)

 
  Det var vanskelig å gjøre en samstilling av tallene, men det meldes om økt forbruk som gir økte kostnader. Økningen skyldes et merforbruk av insulinpumper og kontinuerlig glukosemålere.  

23-2014

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har nå endret retningslinjer for klagesaker

 
  Berit presenterte for gruppen konsekvenser av brev om klageregler og klageinstans. Departementets avgjørelse, som vi nå har ventet på i mange år, gir oss et mulighetsrom og en god anledning til å se på saksbehandling og håndtering av tildeling av behandlingshjelpemidler på nytt. Se vedlagt presentasjon.Det ble diskutert om dette burde være et tema på Olavsgaard  

 24-2014

Forberedelser til møte 17.6. med Behandlingshjelpemiddelenhetene

 
  Det ble presentert program for møte med ledere i Behandlingshjelpemiddelenhetene til den 17.06.14. Programmet ble gjennomgått.  

 25-2014

Runde rundt bordet

 
  Ingen saker.  

 26-2014

Eventuelt

 
  Ingen saker.